Strukturerade placeringslösningar

Skräddarsydda alternativ

Vi erbjuder ett nästan obegränsat antal produkter för byggande av mångsidiga kundspecifika placeringslösningar. Som produkternas objektförmåner kan användas ett omfattande urval av alternativa egendomsklasser och placeringsobjekt, från kreditrisk till nyttigheter. Placeringslösningarna baserar sig på transparenta och klara avkastningsstrukturer och indexbaserade, passiva objektförmåner som erbjuder en effektiv diversifiering. Placeringslösningarna genomförs konkurrenskraftigt via Evlis emissioner eller skräddarsytt med våra globala partner. Vi genomför placeringar på värdepappersbasis. Till vårt utbud hör bland annat OTC-derivat.

Produktvärderingar

Du kan sälja din placering under dess löptid genom att ta kontakt med din egen kontaktperson eller Investerarservicen.

Andra sätt att placera

Aktier

Moderna handelsmetoder och konventionell mäkleri för institutionella kunder.

Läs mer

Private Banking

Kapitalförvaltaren betjänar dig och din familj i allt som har med förmögenhet att göra. För placeringsegendom på över 300 000 euro.

Läs mer

Företagslån

Specialkompetens i nordiska företagslån och förmedling av illikvida lån.

Läs mer

Derivat och ETF:er

Lämpliga produkter och strategier för institutionella placerares behov.

Läs mer
generic evli personnel image