Evli Finland Select

Aktiefond som placerar i finska bolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
19,283 6,82 27,11 12,15 14,28 12,11
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
53,294 6,82 27,11 12,15 14,28 12,11

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,80 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en aktivt förvaltad och väldiversifierad, finländsk aktieportfölj
  • den som är beredd att acceptera kursfluktuationer på kort sikt för att få en högre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Finland Select är en aktiv finländsk aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Aktieval är den huvudsakliga källan för fondens överavkastning, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. Fondens fokuserade portfölj innehåller ca 25–30 aktier.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Vi bedömer bolagsvis behovet att delta i bolagsstämman. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Janne Kujala

Janne Kujala

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fyra år överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Månadsrapport

31.01.2021

In some ways, stock market behavior in January had a familiar feel to it.

Of course, there were new variations on old phenomena – such as a short squeeze in a heavily shorted share in the US, the new twist being that the squeeze was instigated by a subreddit community. In the same vein, and related to the short squeeze in Gamestop, some hedge funds got in trouble, which lead to position unwinding in other investments - which of course lead to increased volatility. Closer to home, the redditors at r/wallstreetbets also took a shine on Nokia, but in the absence of a large short base, no Gamestop-scale quakes ensued.

Overall, global stock markets took a slight step down in January, with broad European and US indices negative for the month. Finnish equities, however, were up for January.

But to the point of familiarity in stock market behavior: it often seems that, come January, a portfolio that worked well in the latter part of the previous year starts to lag the market. Stocks that underperformed the previous year (or longer) are suddenly bid up in the market, and investors’ focus shifts to whatever is the new consensus theme (looks like it’s the reflation trade this time around). Our portfolio did very well especially during the latter half of 2020, but in January 2021… not so much. In our experience, the January dash-for-trash usually evens out by March.

The fund underperformed the benchmark index in January. Relative performance was hurt the most by our underweight in Nokia (Reddit YOLO bros running up the stock) and Embracer Group (no major news). Biggest contributors to relative performance were QT Group (positive profit warning) and underweight in Kone (solid report, but not enough to buoy the share). Besides exiting Kesko, there weren’t major changes to the portfolio in January.

Fondfakta

Typ Finländsk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 16.10.1989
Jämförelseindex

OMX Helsinki Cap GI

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad