Evli Finland Småbolag

Aktiefond som placerar i finländska småbolag

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
306,853 -25,21 -7,87 -1,01 4,60 9,87

Risk

5/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en aktivt förvaltad och diversifierad finländsk portfölj med aktier i småbolag
  • den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt för att nå en bättre avkastning på längre sikt.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Evli Finland Småbolag är en aktiv finländsk aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska små- och medelstora bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Aktieval är den huvudsakliga källan för fondens överavkastning, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. Fondens fokuserade portfölj innehåller ca 25–30 aktier.

 

Portföljen sköts av

Janne Kujala

Janne Kujala

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fyra år överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Fondens tillgångar investeras i sin helhet i små bolags aktier och aktierelaterade värdepapper, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.

Månadsrapport

31.01.2020

The Finnish equity market kept powering ahead in January.

Investors seemed unfazed by anything that geopolitics (world war 3 briefly trended on social media in early January after a targeted US missile strike killed an Iranian general) or nature (threat of a global virus pandemic – still unresolved) could throw at it. There was a slight kink down in the indices at the end of the month (the virus scare), but overall January was strong month with the Finnish market up over 2% and outperforming broader developed equity markets.

The fund outperformed the benchmark index in January. Relative performance was aided the most by our underweight in Nokian Tyres (weak guidance for 2020) and overweight in healthcare provider Terveystalo (no major news). Biggest detractors from relative performance were our underweight in newly merged IT-consultants Tietoevry and overweight in brewer Olvi (no major news in either).

During the month, we added to our positions in building maintenance service company Caverion and packaging producer Huhtamäki.

Fondfakta

Typ Finländsk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 04.12.1992
Jämförelseindex Carnegie Small CSX Return Finland
Avkastningsutdelning Fonden har endast tillväxtandelar B, som inte berättigar till en årlig utdelning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad