Evli Finland Småbolag

Aktiefond som placerar i finländska småbolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
597,862 7,22 49,75 21,95 20,71 12,33

Risk

6/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en aktivt förvaltad och diversifierad finländsk portfölj med aktier i småbolag
  • den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt för att nå en bättre avkastning på längre sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Evli Finland Småbolag är en aktiv finländsk aktiefond, och dess huvudsakliga investeringsobjekt är aktier i publikt noterade finländska små- och medelstora bolag. Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt är högre än jämförelseindexets totalavkastning. Aktieval är den huvudsakliga källan för fondens överavkastning, varmed varje enskild position är betydelsefull för fondens avkastning. Fondens fokuserade portfölj innehåller ca 25–30 aktier.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Vi bedömer bolagsvis behovet att delta i bolagsstämman. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Janne Kujala

Janne Kujala

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som under en period på över fyra år överstiger jämförelseindexets värdeökning.

Fondens tillgångar investeras i sin helhet i små bolags aktier och aktierelaterade värdepapper, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.

Månadsrapport

31.01.2021

In some ways, stock market behavior in January had a familiar feel to it.

Of course, there were new variations on old phenomena – such as a short squeeze in a heavily shorted share in the US, the new twist being that the squeeze was instigated by a subreddit community. In the same vein, and related to the short squeeze in Gamestop, some hedge funds got in trouble, which lead to position unwinding in other investments - which of course lead to increased volatility. Closer to home, the redditors at r/wallstreetbets also took a shine on Nokia, but in the absence of a large short base, no Gamestop-scale quakes ensued.

Overall, global stock markets took a slight step down in January, with broad European and US indices negative for the month. Finnish smaller cap companies, however, were up for January.

But to the point of familiarity in stock market behavior: it often seems that, come January, a portfolio that worked well in the latter part of the previous year starts to lag the market. Stocks that underperformed the previous year (or longer) are suddenly bid up in the market, and investors’ focus shifts to whatever is the new consensus theme (looks like it’s the reflation trade this time around). Our portfolio did very well especially during the latter half of 2020, but in January 2021… not so much. In our experience, the January dash-for-trash usually evens out by March.

The fund underperformed the benchmark index in January. Relative performance was hurt the most by our overweights in Talenom (stock giving up some gains after end-of-year sprint) and Admicom (’21 guidance disappointed). Biggest contributors to relative performance were QT Group (positive profit warning) and underweight in Finnair (no major news). In January, we exited our position in Huhtamäki. Uponor is a new position.

Fondfakta

Typ Finländsk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 04.12.1992
Jämförelseindex Carnegie Small CSX Return Finland
Avkastningsutdelning Fonden har endast tillväxtandelar B, som inte berättigar till en årlig utdelning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad