Evli Sverige Småbolag

Aktiefond som placerar i svenska små och medelstora företag (valutan är SEK)

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
2399,095 -24,18 -8,92 2,66 5,51 11,87
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
3772,499 -24,18 -8,92 2,66 5,51 11,87

Risk

5/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i svenska småbolag
  • den som vill ha ett komplement till sina övriga aktieplaceringar.

Investera

Minst 1 000 SEK eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad (30 - 40 aktier), vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond.

Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, vuxenunderhållning eller hasardspel. Därtill har bolag som producerar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Målsättningen med fonden är att uppnå hög avkastning på lång sikt som överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Månadsrapport

31.01.2020

The Swedish equity market kept powering ahead in January.

Investors seemed unfazed by anything that geopolitics (world war 3 briefly trended on social media in early January after a targeted US missile strike killed an Iranian general) or nature (threat of a global virus pandemic – still unresolved) could throw at it. There was a slight kink down in the indices at the end of the month (the virus scare), but overall January was a strong month with the Swedish market outperforming broader developed markets.

The fund outperformed the benchmark index in January. Relative performance was aided the most by our overweights in online hardware retailer Bygghemma Group (strong Q4 report) and wind park developer Eolus Vind (stock up 40 % in January). Biggest detractors from relative performance were our underweights in real estate companies Castellum and Wallenstam (sector continues with gravity-defying buoyancy).

During the month, we opened new positions in SaaS juggernaut Fortnox and cash services company Loomis. We sold our positions in Knowit and Sobi, and reduced our holding in games developer Embracer.

Fondfakta

Typ Småbolagfond som placerar i Sverige (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 29.05.2008
Jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 SEK eller 50 €/månad