Evli Sverige Småbolag

Aktiefond som placerar i svenska små och medelstora företag (valutan är SEK)

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
5158,364 3,67 57,54 30,84 21,65 17,84
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
8111,361 3,67 57,54 30,84 21,65 17,84

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i svenska småbolag
  • den som vill ha ett komplement till sina övriga aktieplaceringar
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 SEK eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad (30 - 40 aktier), vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis övergripande principer för uteslutande. Utöver Evlis allmänt uteslutna objekt, utesluter fonden bolag med betydande verksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, hasardspel eller vuxenunderhållning. Därtill har bolag som utvinner och förädlar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Janne Kujala

Janne Kujala

Målsättning och risker

Målsättningen med fonden är att uppnå hög avkastning på lång sikt som överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Månadsrapport

31.01.2021

In some ways, stock market behavior in January had a familiar feel to it.

Of course, there were new variations on old phenomena – such as a short squeeze in a heavily shorted share in the US, the new twist being that the squeeze was instigated by a subreddit community. In the same vein, and related to the short squeeze in Gamestop, some hedge funds got in trouble, which lead to position unwinding in other investments - which of course lead to increased volatility. In the larger scheme of things, nothing new under the sun.

Overall, global stock markets took a slight step down in January, with broad European and US indices negative for the month. Likewise Swedish small caps.

But to the point of familiarity in stock market behavior: it often seems that, come January, a portfolio that worked well in the latter part of the previous year starts to lag the market. Stocks that underperformed the previous year (or longer) are suddenly bid up in the market, and investors’ focus shifts to whatever is the new consensus theme (looks like it’s the reflation trade this time around). Our portfolio did very well especially during the latter half of 2020, but in January 2021… not so much. In our experience, the January dash-for-trash usually evens out by March.

The fund underperformed the benchmark index in January. Relative performance was hurt the most by our overweights in Storytel (Spotify’s entry into audiobooks probably weighed on the share) and BHG Group (no major news). Aiding relative performance the month were our overweights in NCAB Group and Sdiptech (no major news in either). Besides exiting Cellink, there weren’t major changes to the portfolio in January. 

Fondfakta

Typ Småbolagfond som placerar i Sverige (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 29.05.2008
Jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 SEK eller 50 €/månad