Evli Sverige Aktieindex

Aktiefond som placerar i svenska storbolag (valutan är SEK)

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1405,875 -19,89 -6,61 -0,10 -0,10 5,11

Risk

6/7

Morningstar

1/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

0,50 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en svensk aktieportfölj med lägre avgifter än aktivt förvaltade placeringsfonder
  • den som är beredd att acceptera kursfluktuationer på kort sikt för att få en högre avkastning på lång sikt.

Investera

Minst 1 000 SEK

Placeringsfonden Evli Sverige Aktieindex är en passiv indexfond som investerar i svenska aktier med utgångspunkt i  avkastningsindexet SIX30, i syfte att spegla utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Fonden följer upp indexets uppbyggnad, varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som följer utvecklingen i fondens jämförelseindex.

Fondens tillgångar investeras i sin helhet i aktier, och på kort sikt kan fondvärdet fluktuera kraftigt. Förvaltaren eftersträvar att genom diversifiering begränsa riskerna, och fondens helhetsrisk är därmed mindre än den risk som är förknippad med investeringar i enskilda bolag.

Månadsrapport

Evli Sverige Aktieindex är en indexfond som investerar i svenska aktier med utgångspunkt i  avkastningsindexet SIX30, i syfte att spegla utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Fonden följer upp indexets uppbyggnad, varvid de aktieserier som har den största omsättningen på Stockholmsbörsen väljs ut enligt börsvärdets viktning. Fonden gör inga aktiva placeringsval eller branschviktningar.

Fondens basvaluta är svenska kronor.

Fondfakta

Typ Svensk aktieindexfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 30.05.2013
Jämförelseindex SIX30 Return Index
Avkastningsutdelning Fonden har endast tillväxtandelar B, som inte berättigar till en årlig utdelning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 SEK