Evli Emerging Frontier

Aktiefond som placerar i snabbt växande tillväxtländer

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
79,218 -36,72 -31,46 -15,28 -5,58 0,20
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
101,275 -36,72 -31,46 -15,28 -5,58 0,20
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
68,225 -36,58 -30,81 -14,43 - -10,43

Risk

5/7

Morningstar

2/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,90 % p.a.

+ ett dagligen beräknat avkastningsrelaterat arvode: 20 % av den del av avkastningen som överskrider jämförelseavkastningen 8 % p.a., med beaktande av High Water Mark-principen för en period på minst 24 månader.


För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av tillväxtländernas ekonomiska utveckling
  • den som vill dra nytta av de snabbast växande konsumentmarknaderna i världen
  • den som eftersträvar en hög avkastning och accepterar riskerna förknippade med dessa marknader
  • den som vill ha tillväxtaktier som en del av en diversifierad portfölj, på grund av den höga risknivån.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Emerging Frontier är en aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade värdepapper i bolag som verkar i tillväxtländerna och på gränsmarknaderna. Fondens geografiska placeringsområde omfattar tillväxtländerna i Asien, Afrika, Centralasien, Mellanöstern och Latinamerika. Fonden kan även investera i derivatinstrument, både i skyddande syfte och som ett led i strävan att nå fondens placeringsmålsättningar.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Placeringarna görs främst i till fördelaktigt prissatta bolag med växande kassaflöden och fokus på konsumtionsmarknaden.

Gränsmarknaderna i tillväxtländerna är i allmänhet mindre kända och svårtillgängligare för placerarna; analytikerna förutspår att tillväxten här blir snabbare än på de utvecklade marknaderna. Dessa placeringar ger riskspridning  och en möjlighet till god avkastning.

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar en så stor värdeökning som möjligt. Fonden hade inget officiellt jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Riskexponeringen minimeras genom att sprida investeringarna i många olika länder och branscher.

Månadsrapport

31.01.2020

We spent an entire month in Saudi Arabia, meeting with the CEOs and senior management of 75 listed companies in Riyadh, Jeddah, and Dammam. We also met with the president of the stock exchange, chairman of the securities regulator, and central bank executives.

During this month-long stay, we found ourselves right in the middle of the sweeping changes as the country is opening up: tourist visas have recently been introduced, women can now drive, single people can visit shopping malls, and cinemas started operating. Finding movie tickets is a problem though as they get sold out rapidly. A shopping mall operator we found strongly benefits from these changes. Their malls have seen increased foot traffic in the last few quarters, and earnings have been growing. Furthermore, they plan to open 18 cinemas in the next 1.5 years. Their chairman and CEO, according to several sources, are known as strong executors. Additionally, a car rental company already in our portfolio continues to benefit from increasing numbers of female drivers as well as tourists.

We also met the CEO of a small auto and health insurance company which rarely meets investors, but only met us given our persistence and the novelty of our fund's Finnish base. This company has grown earnings by almost 30% a year for the past five years despite operating in an environment where most competitors have been losing money. However, despite their strong track record, they gave us a balanced perspective on their business with weaknesses and key risks clearly articulated, something that very few managers do. Additionally, while most companies prefer meetings later in the morning, this CEO proposed a 7:30am meeting – perhaps a sign of their work ethic and focus on the business.

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 08.10.2013
Jämförelseindex Inget officiellt jämförelseindex
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad