Evli Global Multi Manager 50

Internationell allokeringsfond med balanserade placeringar i aktier och ränteinstrument

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
61,422 -19,02 -13,02 -3,74 -2,80 1,90
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
146,672 -19,02 -13,02 -3,74 -2,80 1,90

Risk

4/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 5 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som enkelt vill placera i väletablerade globala fonder
  • den som eftersträvar en professionell och skatteeffektiv portföljförvaltning
  • den som vill göra en enda placering men diversifiera globalt
  • den som vill placera i internationella objekt via en finländsk fond.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Global Multi Manager 50 är en allokeringsfond som placerar sina medel globalt i både aktier och ränteinstrument. Placeringarna sprids genom andra placeringsfonder eller utländska fondföretag på aktiemarknaden, i statsobligationer, i företagslån, på tillväxtmarknaden samt penningmarknaden.

Fondens aktieplaceringarnas andel kan variera mellan 30 % och 70 % med en neutral aktievikt på 50 %. Allokeringen mellan egendomsklasser justeras aktivt enligt Evlis marknads- och allokeringssyn och därtill utnyttjar vi en process som utvecklats för val av placeringsfond. En del av placeringarna riktas till objekt där vetenskapligt prövade aktiefaktorer kan utnyttjas.

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Fondfakta

Typ Internationell allokeringsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 16.11.1999
Nuvarande strategi fr.o.m. 31.08.2017
Jämförelseindex

3 mån Euriborindex 50 %, MSCI Europe TR Net 50 %

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad