Evli Global Multi Manager 30

Internationell allokeringsfond med fokus på ränteplaceringar

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
90,421 2,16 5,24 3,19 3,80 3,65
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
197,614 2,16 5,24 3,19 3,80 3,65

Risk

4/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som enkelt vill placera i väletablerade globala fonder
  • den som eftersträvar en professionell och skatteeffektiv portföljförvaltning
  • den som vill göra en enda placering men diversifiera globalt
  • den som vill placera i internationella objekt via en finländsk fond
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Global Multi Manager 30 är en allokeringsfond som placerar sina medel globalt i både aktier och ränteinstrument. Placeringarna sprids genom andra placeringsfonder eller utländska fondföretag på aktiemarknaden, i statsobligationer, i företagslån, på tillväxtmarknaden samt penningmarknaden.

Fonden har placeringsfokus på ränteinstrument och aktieplaceringarnas andel kan variera mellan 10 % och 50 % med en neutral aktievikt på 30 %. Allokeringen mellan egendomsklasser justeras aktivt enligt Evlis marknads- och allokeringssyn och därtill utnyttjar vi en process som utvecklats för val av placeringsfond. En del av placeringarna riktas till objekt där vetenskapligt prövade aktiefaktorer kan utnyttjas.

Hållbarhet

Fonden är en allokeringsfond som till största del placerar sina medel i Evlis aktie- och räntefonder. Evlis aktie- och räntefonder följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Fondfakta

Typ Internationell allokeringsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 21.02.2002
Nuvarande strategi fr.o.m. 31.08.2017
Jämförelseindex

3 mån Euriborindex 70 %, MSCI Europe TR Net 30 %

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A- serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad