Evli Nordamerika

Aktiefond som placerar i nordamerikanska bolag

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
105,373 -29,89 -19,34 -5,22 -1,72 4,68
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
212,514 -29,89 -19,34 -5,22 -1,72 4,68

Risk

6/7

Morningstar

2/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill diversifiera sina medel i amerikanska aktier
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Nordamerika är en aktiefond som huvudsakligen investerar i nordamerikanska bolag. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -2.5% in January, while the return of the benchmark index was 1.4%. The Fund’s return since 30.9.2011 (when present management took over) was 13.3% p.a., while the benchmark return was 17.0% p.a.

By sector, the negative return differential was caused by stock selection. The most harmful selection effects came from consumer discretionary, industrials, and information technology. By stock, the most negative attribution effects came from the fact that Microsoft, Apple, and Amazon were not in the portfolio, while the top attributors were Deckers Outdoor, Rambus, and Perficient.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar i Nordamerika (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 06.10.2003
Jämförelseindex

MSCI North America TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad