Evli Nordamerika

Aktiefond som placerar i nordamerikanska bolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
178,611 11,04 24,77 12,61 12,66 7,64
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
360,217 11,04 24,77 12,61 12,66 7,64

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill diversifiera sina medel i amerikanska aktier
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Nordamerika är en aktiefond som huvudsakligen investerar i nordamerikanska bolag. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 2.4% in January, while the return of the benchmark index was -0.2%. The Fund’s return since 30.9.2011 (when present management took over) was 13.2% p.a., while the benchmark return was 16.1% p.a.

By sector, stock selection improved the return differential in the aggregate, especially in consumer discretionary and industrials. Sector weights weakened the relative return somewhat mainly due to an overweight in industrials. By stock, the top attributors were Sleep Number, Hibbett Sports, and Gibraltar Industries. The most negative attribution effects came from the fact that Microsoft and Tesla were missing from the portfolio and from our investment in Anika Therapeutics.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar i Nordamerika (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 06.10.2003
Jämförelseindex

MSCI North America TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad