Evli Japan

Aktiefond som placerar i japanska bolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
85,774 1,81 1,00 -4,31 5,12 3,05
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
159,316 1,81 1,00 -4,31 5,12 3,05

Risk

6/7

Morningstar

1/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera på Japans aktiemarknader med en väldiversifierad portfölj
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Japan är en aktiefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i japanska bolag. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Placeringsobjekten begränsas inte av index eller bransch.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 0.3% in January, while the return of the benchmark index was 0.3%. The Fund’s return since 30.9.2011 (when present management took over) was 7.8% p.a., while the benchmark return was 9.4% p.a.

By sector, the net effect of stock selection on the return differential was slightly positive. The most beneficial selection effects came from consumer discretionary and health care, and the most harmful ones from information technology and industrials. Effects of the individual sector weights on the relative return were small and, as a whole, marginally negative. By stock, the most positive attribution effects came from our investment in PAL Group, from Toyota Motor not being in the portfolio, and from our investment in BML. The bottom attributors were MCJ, Fukui Computer, and Toho.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar i Japan (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 25.08.2005
Jämförelseindex MSCI Japan TR Net
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad