Evli Global X

Aktiv aktiefond som utesluter bolag med verksamhet i vissa branscher

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
79,630 -24,63 -13,12 - - -7,69
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
86,413 -24,63 -13,12 - - -7,69
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
87,363 -24,52 -12,60 - - -7,14
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
924,364 -21,01 -8,41 - - -4,22

Risk

5/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill investera i en aktivt förvaltad och globalt diversifierad internationell aktieportfölj
  • den som vill utnyttja de utländska aktiemarknadernas avkastningspotential på längre sikt, men som accepterar att aktieplaceringar kan medföra stora kursfluktuationer på kort sikt
  • den vars placeringsprinciper omfattar negativ screening och uteslutande.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Global X är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Tillgångarna placeras i regel i börsaktier i de utvecklade länderna, bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fonden viktar undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, hasardspel, fossila bränslen, kärnkraft, vuxenunderhållning eller genmanipulerade organismer. Fonden kan därtill utesluta enskilda bolag på basis av internationella standarder för affärsverksamhet.

Se videon nedan för en kort introduktion av fonden:

 

 

Portföljen sköts av

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haattaja

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet har som mål att ge en avkastning som, med beaktande av uteslutandet av vissa bolag, motsvarar avkastningen i fonden Evli Global.

Se på Evli Global

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -2.1% in January, while the return of the benchmark index was 0.7%. The Fund’s return since 31.5.2018 (when the Fund was launched) was 7.2% p.a., while the benchmark return was 12.3% p.a.

Both by sector and country, the negative return differential was mainly due to stock selection. The most harmful selection effects came from industrials, information technology, and consumer staples, and –geographically– from the US. By stock, the top attributors were Pandora, Persimmon, and United Therapeutics, while the most negative attribution effects came from our investments in USANA Health Sciences and BorgWarner and from Microsoft not being in the portfolio.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. The Fund does not invest in companies that have substantial business in the following areas: alcohol, weapons and firearms, tobacco, gambling, fossil fuels, nuclear power, adult entertainment and GMOs.

Fondfakta

Typ Internationell aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.05.2018
Jämförelseindex

MSCI World TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad