Evli Global X

Aktiv aktiefond som utesluter bolag med verksamhet i vissa branscher

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
118,318 6,45 16,39 - - 9,54
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
128,396 6,45 16,39 - - 9,54
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
130,525 6,55 17,09 - - 10,20
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1260,146 6,95 11,11 - - 8,80

Risk

6/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill investera i en aktivt förvaltad och globalt diversifierad internationell aktieportfölj
  • den som vill utnyttja de utländska aktiemarknadernas avkastningspotential på längre sikt, men som accepterar att aktieplaceringar kan medföra stora kursfluktuationer på kort sikt
  • den vars placeringsprinciper omfattar negativ screening och uteslutande
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Global X är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Tillgångarna placeras i regel i börsaktier i de utvecklade länderna, bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fonden viktar undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis övergripande principer för uteslutande. Utöver Evlis allmänt uteslutna objekt, utesluter fonden bolag med betydande verksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, hasardspel, utvinning och förädling av fossila bränslen, kärnkraft, vuxenunderhållning eller genmanipulerade organismer. Fonden kan därtill utesluta enskilda bolag på basis av internationella standarder för affärsverksamhet. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

Se videon nedan för en kort introduktion av fonden:

 

 

Portföljen sköts av

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haattaja

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet har som mål att ge en avkastning som, med beaktande av uteslutandet av vissa bolag, motsvarar avkastningen i fonden Evli Global.

Se på Evli Global

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 0.5% in January, while the return of the benchmark index was -0.3%. The Fund’s return since 31.5.2018 (when the Fund was launched) was 7.4% p.a., while the benchmark return was 9.7% p.a.

By sector, stock selection improved the return differential in the aggregate, especially in consumer discretionary and industrials. The net effect of sector weights on the relative return was slightly negative mainly due to an overweight in industrials. By country, stock selection –e.g. in the US and France– was the most important reason for the positive return differential. By stock, the top attributors were Thor Industries, Polaris, and Winnebago Industries. The most negative attribution effects came from our investment in Euronet Worldwide, from Microsoft not being in the portfolio, and from our investment in CTS.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. The Fund does not invest in companies that have substantial business in the following areas: alcohol, weapons and firearms, tobacco, gambling, fossil fuels, nuclear power, adult entertainment and GMOs.

Fondfakta

Typ Internationell aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.05.2018
Jämförelseindex

MSCI World TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad