Evli Global

Aktiefond, som placerar globalt i aktier på de utvecklade marknaderna

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
5,020 -26,71 -15,84 -4,33 0,26 4,39
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
18,070 -26,71 -15,84 -4,33 0,26 4,39
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
84,511 -26,60 -15,33 - - -7,38
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1895,809 -23,19 -11,27 0,36 3,63 9,76

Risk

5/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en aktivt förvaltad och internationellt diversifierad aktieportfölj
  • den som vill utnyttja den internationella aktiemarknadens avkastningspotential
  • den som vill sprida de geografiska riskerna.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Global är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi och är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Tillgångarna placeras i regel i börsnoterade aktier i utvecklade länder bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -2.3% in January, while the return of the benchmark index was 0.7%. The Fund’s return since 31.5.2011 (when present management took over) was 11.9% p.a., while the benchmark return was 12.0% p.a.

Both by sector and country, the negative return differential was mainly due to stock selection. The most harmful selection effects came from industrials, information technology, and consumer staples, and –geographically– from the US. By stock, the top attributors were Pandora, Persimmon, and United Therapeutics, while the most negative attribution effects came from our investments in USANA Health Sciences and BorgWarner and from Microsoft not being in the portfolio.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Internationell aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 08.04.1994
Jämförelseindex

MSCI World TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad