Evli Global

Aktiefond, som placerar globalt i aktier på de utvecklade marknaderna

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
7,475 6,64 13,24 8,16 10,14 5,79
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
26,907 6,64 13,24 8,16 10,14 5,79
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
126,536 6,74 13,93 8,81 - 7,86
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
2590,044 7,15 8,11 8,31 11,76 13,00

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera i en aktivt förvaltad och internationellt diversifierad aktieportfölj
  • den som vill utnyttja den internationella aktiemarknadens avkastningspotential
  • den som vill sprida de geografiska riskerna
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Global är en aktiefond som placerar globalt i aktier. Fonden har en aktiv placeringsstrategi och är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Tillgångarna placeras i regel i börsnoterade aktier i utvecklade länder bland annat i Europa, Nordamerika, Japan och Australien. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 0.8% in January, while the return of the benchmark index was -0.3%. The Fund’s return since 31.5.2011 (when present management took over) was 11.3% p.a., while the benchmark return was 11.3% p.a.

By sector, stock selection improved the return differential in the aggregate, especially in consumer discretionary and industrials. The net effect of sector weights on the relative return was slightly negative mainly due to an overweight in industrials. By country, stock selection –e.g. in the US and France– was the most important reason for the positive return differential. By stock, the top attributors were Thor Industries, Polaris, and FLIR Systems. The most negative attribution effects came from Microsoft not being in the portfolio and from our investments in Euronet Worldwide and CTS.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Internationell aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 08.04.1994
Jämförelseindex

MSCI World TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad