Evli Nordic

Aktiefond som placerar i nordiska bolag

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
109,029 -30,03 -22,78 -6,54 0,88 5,02
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
193,767 -30,03 -22,78 -6,54 0,88 5,02

Risk

5/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill diversifiera sina medel i nordiska aktier
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Nordic är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är nordiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

 

Portföljen sköts av

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -3.0% in January, while the return of the benchmark index was -0.3%. The Fund’s return since 1.11.2012 (when present management took over) was 12.7% p.a., while the benchmark return was 10.7% p.a.

By sector, both stock selection and sector weights weakened the return differential in the aggregate. The most harmful effects came from selection in consumer discretionary and from an overweight in industrials. Geographically, the negative return differential was mainly caused by stock selection in Sweden. By stock, the most positive attribution effects came from our investment in Pandora, from the fact that Ericsson was not in the portfolio, and from our investment in ÅF Pöyry. The most negative attribution effects came from an underweight in Novo Nordisk and from our investments in Lindab and Loomis.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Nordisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 29.09.2006
Jämförelseindex VINX Benchmark Cap EUR_NI
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad