Evli Nordic

Aktiefond som placerar i nordiska bolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
201,708 3,21 35,13 12,62 13,18 9,26
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
358,476 3,21 35,13 12,62 13,18 9,26
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
115,101 3,31 - - - 15,10

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill diversifiera sina medel i nordiska aktier
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Nordic är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är nordiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was -1.5% in January, while the return of the benchmark index was 0.9%. The Fund’s return since 1.11.2012 (when present management took over) was 14.4% p.a., while the benchmark return was 11.6% p.a.

By sector, the net effect of stock selection on the return differential was negative. Selection was harmful e.g. in information technology, industrials, and energy. Sector weights, such as a lack of investments in financials, also weakened the relative return in the aggregate. Geographically, the negative return differential was mainly due to stock selection in Sweden. Country weights, e.g. an underweight in Denmark, improved the relative return somewhat. By stock, the most positive attribution effects came from the fact that Vestas Wind Systems was not in the portfolio and from our investments in Atea and Valmet. The bottom attributors were Coor Service Management, Knowit, and Eolus Vind.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Nordisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 29.09.2006
Jämförelseindex VINX Benchmark Cap EUR_NI
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad