Evli GEM

Aktiefond som placerar i tillväxtländer

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
95,800 -29,85 -23,99 -6,69 - 2,94
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
112,854 -29,85 -23,99 -6,69 - 2,94
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
84,937 -30,64 -25,02 -6,00 - -5,13

Risk

6/7

Morningstar

2/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,80 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill ta del av en aktivt förvaltad portfölj med aktier i tillväxtländerna
  • den som vill dra nytta av aktiernas avkastningspotential på lång sikt på tillväxtmarknaderna
  • den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli GEM är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel på aktiemarknaderna i tillväxtländerna. Placeringsfondens geografiska fokusområde omfattar i regel tillväxtländer i Asien, Afrika, Europa, Latinamerika samt Mellanöstern.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde och den kan exempelvis placera i aktier i länder vars aktiemarknad och ekonomiska utveckling befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Kati Viljakainen

Kati Viljakainen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Fondens placeringar utanför euroområdet är förknippade med valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -5.8% in January, while the return of the benchmark index was -3.4%. The Fund’s return since 25.1.2016 (when the Fund was launched) was 10.9% p.a., while the benchmark return was 12.3% p.a.

Both by sector and country, the negative return differential was mainly caused by stock selection, which was especially harmful in information technology and consumer discretionary, and ‒geographically‒ in China, Brazil, and Taiwan. Sector weights improved the relative return thanks to an underweight in financials and an overweight in information technology. Country weights also helped due to e.g. an underweight in China. Currency weights, mainly an underweight in HKD, weakened the return differential in the aggregate. By stock, the top attributors were Soulbrain, Inter RAO, and Bolsa Mexicana de Valores, while the bottom attributors were KCE Electronics, Cia Hering, and Asia Optical.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Aktiefond, som placerar globalt i aktier på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 25.01.2016
Jämförelseindex

MSCI Emerging Markets TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad