Evli GEM

Aktiefond som placerar i tillväxtländer

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
149,764 9,89 14,07 6,30 10,73 11,80
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
176,425 9,89 14,07 6,30 10,73 11,80
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
146,070 9,80 28,01 6,08 - 9,89

Risk

6/7

Morningstar

2/5

Rekommenderad placeringstid

över 9 år

Avgift

1,80 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill ta del av en aktivt förvaltad portfölj med aktier i tillväxtländerna
  • den som vill dra nytta av aktiernas avkastningspotential på lång sikt på tillväxtmarknaderna
  • den som accepterar större kurssvängningar på kort sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli GEM är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel på aktiemarknaderna i tillväxtländerna. Placeringsfondens geografiska fokusområde omfattar i regel tillväxtländer i Asien, Afrika, Europa, Latinamerika samt Mellanöstern.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi som utgår från bolagsval. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde och den kan exempelvis placera i aktier i länder vars aktiemarknad och ekonomiska utveckling befinner sig på ett tidigt utvecklingsstadium. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Wilhelm Bruun

Wilhelm Bruun

Marjaana Haataja

Marjaana Haataja

Kati Viljakainen

Kati Viljakainen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Fondens avkastningsförväntningar och risknivå är höga och därför rekommenderar vi fonden för erfarna investerare som placerar på längre sikt. Fondens medel placeras i sin helhet på aktiemarknaderna i tillväxtländer och därför kan fondens värde på kort sikt variera kraftigt som en följd av målmarknadens allmänna utveckling och fluktuerande valutakurser. Fondens placeringar utanför euroområdet är förknippade med valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 2.6% in January, while the return of the benchmark index was 3.8%. The Fund’s return since 25.1.2016 (when the Fund was launched) was 10.4% p.a., while the benchmark return was 13.2% p.a.

By sector, both sector weights and stock selection weakened the return differential in the aggregate. Harmful effects came e.g. from selection in information technology and from an underweight in consumer discretionary. On the other hand, e.g. selection in materials and an underweight in financials impacted positively. Also viewed by country, both country weights and stock selection weakened the return differential. The most harmful effects came from selection in Taiwan and from an underweight in China, while the most beneficial ones came from selection in South Korea. By stock, the top attributors were Kumho Petrochemical, Weichai Power, and IGG. The most negative attribution effects came from the fact that Tencent and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company were not in the portfolio and from our investment in Dongsuh Companies.
 
We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Aktiefond, som placerar globalt i aktier på tillväxtmarknaderna (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 25.01.2016
Jämförelseindex

MSCI Emerging Markets TR Net (USD)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad