Evli Europa

Aktiefond som placerar i europeiska bolag

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
42,242 -30,93 -21,40 -9,06 -3,66 -0,17
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
96,805 -30,93 -21,40 -9,06 -3,66 -0,17
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
84,464 -30,83 -20,92 -8,51 - -4,89

Risk

6/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av den europeiska aktiemarknadens avkastningspotential
  • den som vill sprida de geografiska och branschspecifika riskerna inom Europa.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Europa är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är europeiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2020

The Fund’s return was -0.5% in January, while the return of the benchmark index was -1.3%. The Fund’s return since 31.3.2010 (when present management took over) was 10.1% p.a., while the benchmark return was 7.3% p.a.

By sector, stock selection improved the return differential. Selection effects were especially beneficial in consumer discretionary, but also in e.g. information technology, while in industrials and materials they were somewhat harmful. The net effect of sector weights on the relative return was negative mainly due to an overweight in consumer discretionary and a lack of investments in utilities. Geographically, country weights and stock selection improved the return differential in the aggregate, while currency weights weakened it. The most positive effects came from selection in the UK, Denmark, and the Netherlands, and the most harmful ones from selection in Sweden. By stock, the top attributors were Pandora, Persimmon, and BE Semiconductor Industries, while the bottom attributors were Loomis, Playtech, and Mondi.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.08.2000
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad