Evli Europa

Aktiefond som placerar i europeiska bolag

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
67,844 7,32 13,27 5,09 7,09 2,18
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
155,475 7,32 13,27 5,09 7,09 2,18
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
136,404 7,42 13,96 5,72 - 7,52

Risk

6/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill dra fördel av den europeiska aktiemarknadens avkastningspotential
  • den som vill sprida de geografiska och branschspecifika riskerna inom Europa
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Europa är en aktiefond, vars huvudsakliga investeringsobjekt är europeiska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Fonden är inte bunden till något index, någon bransch eller något enskilt land.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

31.01.2021

The Fund’s return was 0.2% in January, while the return of the benchmark index was -1.1%. The Fund’s return since 31.3.2010 (when present management took over) was 9.5% p.a., while the benchmark return was 6.3% p.a.

By sector, stock selection improved the relative return in the aggregate, especially in consumer discretionary. Sector weights, such as underweights in consumer staples and financials, also benefitted the Fund as a whole. Geographically, both country weights and stock selection had positive net effects on the return differential, and an overweight in Sweden as well as selection in France and Germany helped the most. By stock, the top attributors were BE Semiconductor Industries, Dialog Semiconductor, and Next, while the most negative attribution effects came from the fact that ASML Holding was not in the portfolio and from our investments in IG Group and Aena.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe. 

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 31.08.2000
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad