Evli Short Corporate Bond

Räntefond som investerar i företagslån med korta löptider

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
14,360 -7,98 -6,17 -1,68 -0,27 1,83
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
27,322 -7,98 -6,17 -1,68 -0,27 2,18
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
96,017 -7,93 -5,98 -1,48 - -1,26
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1070,434 -8,20 -6,30 -1,68 -0,36 0,92

Risk

2/7

Morningstar

5/5

Rekommenderad placeringstid

över 2 år

Avgift

0,55 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som eftersträvar en stabil, konkurrenskraftig avkastning
  • den som vill ha en högre avkastning än den som traditionella penningmarknadsfonder och bankkonton kan erbjuda
  • den som vill placera i räntor via en fond, och som eftersträvar aktiv och väldiversifierad kapitalförvaltning
  • den som vill undvika hög kreditrisk
  • den som inte vill binda kapitalet för en bestämd tid.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsfonden Evli Short Corporate Bond är en företagslånefond, som placerar sina medel i masskuldebrev med kort och medellång återstående löptid emitterade i euro, i regel av europeiska företag eller banker, samt i andra räntebärande instrument. Fonden placerar både i lån med det högre kreditbetyget (Investment Grade) och i lån med det lägre kreditbetyget (High Yield). Investeringar i annan valuta än euro skyddas i regel mot valutarisk.

 

Portföljen sköts av

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Målsättning och risker

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar att under en 12-månadersperiod i alla marknadslägen nå en bättre avkastning än jämförelseindexet.

Fondens diversifieringsgrad är hög och riskerna begränsade. Ett särdrag för fonden är att den höga riskkorrigerade avkastningen skapas genom bred diversifiering på sinsemellan oberoende ränteinstrument samt genom aktiv allokering mellan olika räntemarknader och typer av instrument.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar i obligationer med rörlig ränta är utsatta för ändringar i riskpremien och fondens värde kan gå upp eller ner som en följd av dylika rörelser.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En korträntefond löper en ringa ränterisk och därför är ränteriskens inverkan på fondens värdeutveckling ringa.

Månadsrapport

31.01.2020

The year started strongly with investors being in "risk on" mode. Yield spreads continued to compress albeit at a more modest pace than in December. The sentiment, however, reversed during the second half of the month due to the spreading of corona virus infections and the growing fears of its effect on the Chinese economy and, thus, global GDP growth. As a result, the high yield market widened notably, but the investment grade and the Nordic markets held up well. Rates nosedived and the German 10-year rate ended the month again below the -0.40% level.

The fund performed well in January and posted a 0.27% gain. The best performing sectors were Utilities, Retail and Technology, while Services, Healthcare and Banks lagged. The reporting season has been so far broadly neutral from the credit investor's point of view. The new issue market was active in January and we participated selectively by adding FCA Bank 2023, Stena International 2025 and Mowi 2025 bonds to the portfolio.

We anticipate a pick up in activity in the Nordic new issue market after the reporting season. For investor sentiment, the most important factor is the corona virus and how much it affects the economy. Many multinational companies have already announced a prolonged shut down of Chinese factories and it's a guessing game as to when industrial activity normalizes again.

The yield to maturity was 1.25% and modified duration 2.07 at the end of January.

Fondfakta

Typ Företagslånefond med kort maturitet (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 17.05.2004
Jämförelseindex 3 mån. Euribor
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 1,75 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €