Evli Investment Grade

Långräntefond som investerar i europeiska företagslån med högre kreditbetyg

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
95,886 -5,92 -3,11 0,11 0,55 3,76
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
200,935 -5,92 -3,11 0,11 0,55 3,76
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
100,210 -5,84 -2,77 - - 0,07
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1197,161 -6,09 -2,99 0,12 0,43 2,46

Risk

3/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 3 år

Avgift

0,75 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar utan att risknivån höjs mer än marginellt
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer.

Investera

Minst 1 000 €

Placeringsfonden Evli Investment Grade är en långräntefond som främst investerar i företagsobligationer utfärdade i euro. Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den högre kreditklassificeringen (Investment Grade) vars genomsnittliga kreditbetyg är lägst Baa3/BBB-. I fondportföljen kan även ingå konvertibla skuldebrev och andra instrument för främmande kapital.

Fondens investeringsverksamhet följer Evlis riktlinjer för ansvarsfull investering. Fonden utesluter från investeringarna förutom tillverkare av kontroversiella vapen och tobak, även företag som tillverkar alkohol, hasardspel, vuxenunderhållning, vapen och fossila bränslen (gruvdrift och utvinning). 

 

Portföljen sköts av

Jani Kurppa

Jani Kurppa

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Den förväntade avkastningen och risknivån är högre för Evli European Investment Grade än för fonder som uteslutande investerar i stats-obligationer.

Fonden kan utnyttja allmänna ränteprognoser genom att, inom en marginal på ± 3 år, justera ränteplaceringarnas effektiva löptid i förhållande till jämförelseindexets löptid.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens riskpremie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga åter-stående löptid (duration). Ränterisken uttrycker placeringsobjektens värdes känslighet i relation till en förändring i räntenivån. Långräntefondernas känslighet i relation till en förändring i räntenivån är klart större än korträntefondernas. Fondens värde kan öka eller minska betydligt vid större förändringar i räntenivån.

Månadsrapport

31.01.2020

The year started with good demand for corporate bonds and new issues were heavily oversubscribed. Coronavirus concerns led to safe haven demand and government rates were down. German 10yr government bond yield ended at -0.43%. Investment grade bond spreads remained unchanged.

The fund return in January was good at +0.91% as a result of lower rates. Benchmark index with longer duration outperformed. We continue to overweight Nordic issuers. The Fund has relatively short duration 4.7, but relatively wider spreads and yield close to 1%.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 07.05.2001
Jämförelseindex

ICE BofAML EMU Non-Financial Corporate Index 80 %, ICE BofAML EMU Financial Corporate Index 20 %

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 €