Evli High Yield

Långräntefond som investerar i europeiska företagslån med lågt kreditbetyg

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
117,253 -17,70 -14,80 -3,87 -0,34 4,83
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
245,754 -17,70 -14,80 -3,87 -0,34 4,83
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
91,630 -17,61 -14,42 -3,43 - -2,70
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
778,543 -18,19 -15,19 -4,05 -0,55 -5,73
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1347,056 -18,19 -15,19 -4,05 -0,55 3,88
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
854,351 -18,02 -14,70 - - -6,54
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1014,496 -20,87 -16,88 -3,76 - 0,32

Risk

3/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar
  • den som önskar förbättra diversifieringen av sin obligationsportfölj
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli High Yield är en långräntefond som huvudsakligen placerar sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker.

Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den lägre kreditklassificeringen (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt inte överstiger BB+. Högst 20 % av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg.

 

Portföljen sköts av

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli High Yield än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer eller företagsobligationer klassade Investment Grade.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens risk-premie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar är förknippade med en betydande kreditrisk. Då kredit-risken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga åter-stående löptid (duration). Fondens räntekänslighet är större än korträntefondernas, men i gengäld mindre än fonders, som enbart placerar i statsobligationer.

Månadsrapport

31.01.2020

The year 2020 started strong with good demand for corporate bonds, but Coronavirus concerns led to safe haven demand and government rates declined. The primary market picked up towards the end of the month and the amount of new issues was record high with most issues heavily oversubscribed. Due to high demand, the new issues priced very tight and we ended up participating only in Cheplapharm and Stena.

The fund’s return in January was 0.34%, which was better than the index (0.21%). In particular, our Banking sector and single-B bonds performed well. We continue to overweight single-Bs but favour the more stable issuers. Spreads widened during January with the whole market spread ending up at 349 bps, and single-B spread at 477 bps.

The fund's YTM is 4.27% and modified duration 3.20.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.03.2001
Jämförelseindex

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad