Evli High Yield

Lång räntefond som investerar i europeiska företagslån med lågt kreditbetyg

Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
143,134 1,61 0,00 1,28 4,25 5,66
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
299,999 1,61 0,00 1,28 4,25 5,66
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
112,319 1,68 0,46 1,74 - 2,87
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
953,730 1,66 -0,22 1,28 4,19 1,34
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1652,254 1,66 -0,22 1,28 4,19 5,91
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1052,044 1,74 0,30 1,80 - 1,57
Värde
25.02.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
1238,608 1,55 -4,14 0,97 4,53 4,05

Risk

4/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill höja avkastningen på sina ränteplaceringar
  • den som önskar förbättra diversifieringen av sin obligationsportfölj
  • den som vill utnyttja Evlis erfarenhet av europeiska företagsobligationer
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli High Yield är en lång räntefond som huvudsakligen placerar sina medel i masslån emitterade i euro av europeiska företag och banker.

Placeringsverksamheten är inriktad på företagsobligationer med den lägre kreditklassificeringen (High Yield). Placeringarnas kreditbetyg i genomsnitt inte överstiger BB+. Högst 20 % av fondmedlen kan placeras i objekt som inte har ett officiellt kreditbetyg.

Hållbarhet

ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

 

Portföljen sköts av

Mikael Lundstrom

Mikael Lundström

Målsättning och risker

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt överträffar jämförelseindexets värdeökning. Avkastningsförväntningarna och risknivån är högre för Evli High Yield än för fonder som uteslutande investerar i statsobligationer eller företagsobligationer klassade Investment Grade.

Fondens placeringar är förknippade med en kreditrisk

Kreditrisken har ett samband med emittentens förmåga att betala ut kupongräntan samt lånekapitalet på förfallodagen. Fonden sprider placeringarna mellan ett flertal olika emittenter för att minska på kreditrisken i anslutning till en enskild emmittent. Placerarens risk-premie (kreditmarginal) varierar under obligationens löptid och den påverkas av marknadsförhållandena och av faktorer förknippade med emittenten. Fondens placeringar är förknippade med en betydande kreditrisk. Då kredit-risken växer, sjunker värdet på ränteinstrumenten i portföljen och tvärtom.

Fondens värde påverkas av ränterisken

En sänkning av räntenivån ökar fondens värde och en höjning av räntenivån sänker fondens värde. Ränterisken kan mätas med placeringsobjektens genomsnittliga åter-stående löptid (duration). Fondens räntekänslighet är större än korträntefondernas, men i gengäld mindre än fonders, som enbart placerar i statsobligationer.

Månadsrapport

31.01.2021

The High Yield market performed well in January, despite limited supply in vaccines pressuring the sentiment. ECB buying remained steady. The German 10yr government bond yield rose to -0.52%. Investment Grade spreads remained unchanged and High Yield spreads tightened by 15 bps.

The fund return in January was 0.63%, which was clearly better than the benchmark return of 0.46%. The best return came from financial services. Also, our BB selection worked well. During the month, we bought new issues from Adler Group, Verisure, AEROF and Bellman Group, and continued reducing bonds with limited upside. The beginning for 2021 has been strong for the High Yield market, but we still believe that spreads can continue tightening. Better economic growth, vaccinations and quantitative easing from the central banks all support the credit market. Even if the greatest potential is behind us, we still think it pays to own High Yield. We are overweight banking subordinated paper, financial services and telecommunications.

The fund’s YTM is 4.39% and modified duration 3.82.

Fondfakta

Typ Europeisk företagsobligationsfond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.03.2001
Jämförelseindex

ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Constrained Index

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 3 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad