Fondkurser

Företagsobligations- och räntefonder

Företagsobligations- och räntefonder

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Corporate Bond
3/7
264,219 EUR -0,24 25.02.2021
4/5
0,05 1,72 1,98 3,25
Evli Emerging Markets Credit
4/7
123,199 EUR -0,27 25.02.2021
2/5
0,06 3,42 2,99 3,43
Evli Green Corporate Bond
3/7
100,467 EUR -0,35 25.02.2021
0/5
-0,80 - - -
Evli High Yield
4/7
299,999 EUR -0,15 25.02.2021
3/5
1,61 0,00 1,28 4,25
Evli Investment Grade
3/7
219,413 EUR -0,33 25.02.2021
4/5
-0,53 1,58 2,09 2,82
Evli Likviditet
2/7
25,390 EUR -0,01 25.02.2021
5/5
0,31 0,47 0,41 0,48
Evli Nordic 2025 Target Maturity
3/7
99,923 EUR 0,00 25.02.2021
0/5
- - - -
Evli Nordic Corporate Bond
3/7
144,200 EUR -0,13 25.02.2021
3/5
0,53 -0,03 1,16 2,56
Evli Short Corporate Bond
3/7
29,987 EUR -0,09 25.02.2021
4/5
0,49 0,70 1,03 1,52
Evli Statsobligation
3/7
51,816 EUR -0,55 25.02.2021
3/5
-2,32 -0,74 2,50 1,46
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023
3/7
103,206 EUR -0,03 25.02.2021
0/5
0,81 1,64 - -

Globala aktier

Globala aktier

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Europa
6/7
155,475 EUR -0,47 25.02.2021
4/5
7,32 13,27 5,09 7,09
Evli GEM
6/7
176,425 EUR 0,09 25.02.2021
2/5
9,89 14,07 6,30 10,73
Evli Global
6/7
26,907 EUR -2,06 25.02.2021
4/5
6,64 13,24 8,16 10,14
Evli Global X
6/7
128,396 EUR -2,08 25.02.2021
0/5
6,45 16,39 - -
Evli Japan
6/7
159,316 EUR -0,42 25.02.2021
1/5
1,81 1,00 -4,31 5,12
Evli Nordamerika
6/7
360,217 EUR -2,84 25.02.2021
3/5
11,04 24,77 12,61 12,66
Evli Nordic
6/7
358,476 EUR 0,32 25.02.2021
4/5
3,21 35,13 12,62 13,18

Nordiska aktier

Nordiska aktier

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Finland Select
6/7
53,294 EUR 0,74 25.02.2021
3/5
6,82 27,11 12,15 14,28
Evli Finland Småbolag
6/7
597,862 EUR 0,69 25.02.2021
5/5
7,22 49,75 21,95 20,71
Evli Sverige Aktieindex
6/7
2043,157 SEK 0,13 25.02.2021
2/5
8,86 16,67 11,89 11,98
Evli Sverige Småbolag
6/7
8111,361 SEK 0,46 25.02.2021
4/5
3,67 57,54 30,84 21,65

Aktiefaktorer

Aktiefaktorer

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Equity Factor Europe
6/7
129,641 EUR -0,15 25.02.2021
3/5
0,81 -1,99 3,13 6,65
Evli Equity Factor Global
6/7
107,033 EUR -1,62 25.02.2021
0/5
2,81 - - -
Evli Equity Factor USA
6/7
149,584 EUR -2,42 25.02.2021
2/5
2,85 1,66 9,52 -

Utvecklingsmarknader

Utvecklingsmarknader

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Emerging Frontier
6/7
222,203 EUR 1,65 25.02.2021
3/5
15,64 46,49 9,93 12,49

Kapitalförvaltningsfonder

Kapitalförvaltningsfonder

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Evli Finland Mix
4/7
10,279 EUR 0,00 25.02.2021
5/5
1,43 14,02 7,21 7,53
Evli Global Multi Manager 30
4/7
197,614 EUR -0,15 25.02.2021
4/5
2,16 5,24 3,19 3,80
Evli Global Multi Manager 50
5/7
194,270 EUR -0,13 25.02.2021
3/5
3,61 8,36 4,88 5,36