Fennia Modig

Kapitalförvaltningsportföljen Fennia Modig är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj som i huvudsak placerar i aktier.

Värde
01.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
14,250 7,14 2,44 4,77 7,53 6,18

Risk

6/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

minst 6 år

Avgift

0,5 % p.a.

För vem passar fonden?

  • För dig som vill ha en aktivt och professionellt förvaltad försäkringsportfölj men som inte har tid eller möjligheter att följa utvecklingen på placeringsmarknaden och själv handla på det sätt som förändringarna i ekonomin och på marknaden kräver.
  • För dig som placerar i minst sex år.

Kontakta Investerarservice

Placeringsinriktning

Portföljen placerar globalt både i aktier och räntor. I neutralt läge är andelen aktieplaceringar 90 % av portföljen och andelen ränteplaceringar 10 %. Viktningen av aktier- och ränteplaceringar varierar i enlighet med portföljförvaltarens beslut enligt rådande marknadssyn. Placeringarna görs i huvudsak genom fonder.

Andelen aktieplaceringar kan variera mellan 80 % och 100 %. Andelen ränteplaceringar kan variera mellan 0 % och 20 %.  Ränteplaceringar görs i placeringsobjekt som både länder och företag emitterar.

 

Portföljen sköts av

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Målsättning och risker

Portföljen strävar efter en betydande värdeökning på lång sikt. Placeringsrisker hanteras genom att sprida placeringar på olika aktie- och ränteplaceringar och genom att använda välvalda placeringsfonder inom tillgångsslagen.
 
Portföljförvaltaren följer aktivt upp portföljens och placeringarnas utveckling och verkställer vid behov ändringar i placeringsobjekten.

Fondfakta

Typ Blandportfölj som placerar globalt
Placeringsverksamheten inleddes 11.11.1999
Jämförelseindex

MSCI World Net TR USD (50 %), OMX Helsinki Cap (40 %) och ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (10 %).

Referensindexen är avkastningsindex sedan 1.1.2013.

Filer som ska laddas