Fennia Avkastningsinriktad

Kapitalförvaltningsportföljen Fennia Avkastningsinriktad är en aktivt förvaltad aktieviktad kapitalförvaltningsportfölj som placerar på den internationella marknaden.

Värde
12.04.2021
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
12,940 7,30 36,35 9,89 9,60 6,49

Risk

6/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

minst 5 år

Avgift

0,5 % p.a.

För vem passar fonden?

  • För dig som vill ha en aktivt och professionellt förvaltad försäkringsportfölj men som inte har tid eller möjligheter att följa utvecklingen på placeringsmarknaden och själv handla på det sätt som förändringarna i ekonomin och på marknaden kräver.
  • För dig som placerar i minst fem år.

Kontakta Investerarservice

Placeringsinriktning

Portföljen placerar globalt både i aktier och räntor. I neutralt läge är andelen aktieplaceringar 60 % av portföljen och andelen ränteplaceringar 40 %. Viktningen av aktier- och ränteplaceringar varierar i enlighet med portföljförvaltarens beslut enligt rådande marknadssyn. Placeringarna görs i huvudsak genom fonder.

Andelen aktieplaceringar kan variera mellan 45 % och 80 %. Andelen ränteplaceringar kan variera mellan 20 % och 55 %.  Ränteplaceringar görs i placeringsobjekt som både länder och företag emitterar.

 

Portföljen sköts av

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Målsättning och risker

Portföljen strävar efter bra avkastning på lång sikt med mindre värdeförändringsrisk än aktiemarknaden. Placeringsrisker hanteras genom att sprida placeringar på olika aktie- och ränteplaceringar och genom att använda välvalda placeringsfonder inom tillgångsslagen.

Portföljförvaltaren följer aktivt upp portföljens och placeringarnas utveckling och verkställer vid behov ändringar i placeringsobjekten.

Fondfakta

Typ Blandportfölj som placerar globalt
Placeringsverksamheten inleddes 11.11.1999
Jämförelseindex

OMX Helsinki Cap (30 %), MSCI World Net TR USD (30 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), Merrill Lynch EMU Corporate EUR (10 %) och ICE Bofa Euro High Yield Constrained (10 %).

Referensindexen är avkastningsindex sedan 1.1.2013.

Filer som ska laddas