Fennia Moderat

Kapitalförvaltningsportföljen Fennia Moderat är en aktivt förvaltad ränteviktad kapitalförvaltningsportfölj som placerar på den internationella marknaden.

Värde
22.09.2022
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
8,320 -12,05 -11,30 0,20 0,89 4,04

Risk

4/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

minst 4 år

Avgift

0,0 % p.a.

För vem passar fonden?

  • För dig som vill ha en aktivt och professionellt förvaltad försäkringsportfölj men som inte har tid eller möjligheter att följa utvecklingen på placeringsmarknaden och själv handla på det sätt som förändringarna i ekonomin och på marknaden kräver.
  • För dig som placerar i minst fyra år.

Kontakta Investerarservice

Placeringsinriktning

Portföljen placerar globalt både i aktier och räntor. I neutralt läge är andelen aktieplaceringar 25 % av portföljen och andelen ränteplaceringar 75 %. Viktningen av aktier- och ränteplaceringar varierar i enlighet med portföljförvaltarens beslut enligt rådande marknadssyn. Placeringarna görs i huvudsak genom fonder.

Andelen ränteplaceringar kan variera mellan 65 % och 95 %. Ränteplaceringar görs i placeringsobjekt som både länder och företag emitterar. Andelen aktieplaceringar kan variera mellan 5 % och 35 %.

 

Portföljen sköts av

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Målsättning och risker

Portföljen strävar efter rimlig avkastning på lång sikt med klart mindre värdeförändringsrisk än aktiemarknaden. Placeringsrisker hanteras genom att sprida placeringar på olika aktie- och ränteplaceringar och genom att använda välvalda placeringsfonder inom tillgångsslagen.

Portföljförvaltaren följer aktivt upp portföljens och placeringarnas utveckling och verkställer vid behov ändringar i placeringsobjekten.

Fondfakta

Typ Blandportfölj som placerar globalt
Placeringsverksamheten inleddes 11.11.1999
Jämförelseindex

Merrill Lynch EMU Corporate EUR (25 %), ICE BofAML Euro Currency 3-month Deposit Offered Rate Constant Maturity (20 %), JP Morgan Global Government Bond EMU (20 %), MSCI World Net TR USD (15 %), ICE BofA Euro High Yield Constrained (10 %) och OMX Helsinki Cap (10 %).

Referensindexen är avkastningsindex sedan 1.1.2013.

Filer som ska laddas