Fennica A

Fennica A är en placeringsportfölj som placerar i både aktier och ränteinstrument.

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
7,580 -10,08 -5,84 -0,82 0,73 4,07

Risk

4/7

Morningstar

0/5

Rekommenderad placeringstid

över 4 år

Avgift

0,0 % p.a.

För vem passar fonden?

  • vill ha en aktivt och professionellt förvaltad försäkringsportfölj men som inte har tid eller möjligheter att följa utvecklingen på placeringsmarknaden och själv handla på det sätt som förändringarna i ekonomin och på marknaden kräver
  • har en lång placeringshorisont.

Kontakta Investerarservice

Andelen aktier i Fennica A kan variera mellan 5 och 35 %, beroende på marknadsläget. Aktieplaceringarna görs i huvudsak genom fonder på marknaderna i Finland, Norden och Europa.

Andelen ränteplaceringar kan variera mellan 65 och 95 %. Ränteplaceringarna görs i huvudsak genom fonder på penning- och obligationsmarknaderna inom euroområdet samt i placeringsinstrument emitterade av både stater och företag.

 

Portföljen sköts av

Evli-Fondbolag Ab

Målsättning och risker

Fennica A strävar efter en god avkastning med en moderat värdeförändringsrisk. Placeringsrisken hanteras genom diversifiering i olika egendomsklasser (inhemska och utländska aktier, olika slag av ränteplaceringar) och inom egendomsklasserna genom omsorgsfulla val av placeringsfonder. Portföljförvaltaren följer aktivt upp portföljens och placeringarnas utveckling och verkställer vid behov ändringar i placeringsobjekten.

Fondfakta

Typ Blandportfölj som placerar i Europa
Placeringsverksamheten inleddes 11.11.1999
Jämförelseindex

10 % OMX Helsinki Cap GI, 10 % MSCI Europe, 35 % JP Morgan Glob Govt Bond EMU, 15 % Merrill Lynch EMU Corporate, 30 % Euribor 3 mån.

Filer som ska laddas