Fennia Livs försäkringsportföljer

fennia logo

Fennia Moderat, Fennia Avkastningsinriktad och Fennia Modig är kapitalförvaltningsportföljer som Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv äger och förvaltar. Portföljerna kan bara väljas som placeringsobjekt till Fennia Livs fondanknutna försäkring.

Mer information om placering i portföljer får du hos Fennia Liv www.fennia.fi.

Fennia Livs försäkringsportföljer

Fennia Livs försäkringsportföljer

Fond Risk Värde Avkastning %
1 d
Valuteringsdag Morningstar Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning %
3 år p.a.
Avkastning %
5 år p.a.
Fennia Modera
4/7
8,830 EUR 0,68 01.12.2023
0/5
7,03 4,00 0,46 2,35
Fennia Avkastningsinrikta
6/7
12,190 EUR 0,91 01.12.2023
0/5
6,74 2,44 1,38 4,89
Fennia Modi
6/7
14,250 EUR 1,06 01.12.2023
0/5
7,14 2,44 4,77 7,53