Evli Equity Factor Europe

Aktiefond som placerar i europeiska bolag med fokus på faktorer

Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
79,642 -27,94 -17,71 -3,59 - -0,52
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
97,725 -27,94 -17,71 -3,59 - -0,52
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
89,567 -27,89 -17,46 -3,31 - -0,64
Värde
27.03.2020
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
97,195 -27,89 -17,46 -3,31 - -0,64

Risk

5/7

Morningstar

4/5

Rekommenderad placeringstid

över 7 år

Avgift

0,95 % p.a.

För vem passar fonden?

  • placerare som föredrar en fond som betonar faktorer, dvs. aktiernas specifika egenskaper, snarare än det traditionella marknadsvärdet
  • placerare som fokuserar på faktorernas riskpremier
  • placerare som eftersträvar en hög avkastning på längre sikt
  • placerare som accepterar större kurssvängningar på kort sikt

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsfonden Evli Equity Factor Europe placerar med spridning i stora europeiska bolags aktier. Fondens placeringsstrategi viktar fyra faktorer med vetenskaplig härledning: värde, låg volatilitet, momentum och kvalitet.

Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: vapen, alkohol, tobak, stenkolsbrytning, kontroversiella vapen, hasardspel eller vuxenunderhållning. Fonden utesluter därtill bolag med lägre hållbarhetsklassificering samt bolag som är involverade i kränkningar av verifierade hållbarhetsnormer.

Fonden har en aktiv placeringsstrategi. Fonden har inga begränsningar beträffande bransch eller land inom sitt geografiska placeringsområde.

 

Portföljen sköts av

Mattias Lagerspetz

Mattias Lagerspetz

Peter Lindhal

Peter Lindahl

Antti Sivonen

Antti Sivonen

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger värdeökningen för fondens jämförelseindex.  

Månadsrapport

31.01.2020

Evli Equity Factor Europe focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund complies with policies for responsible investment (ESG) and excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with the lowest ESG rating and companies which have very severe confirmed ESG controversies.

Evli Equity Factor Europe lost 0.9% in January, while the benchmark MSCI Europe Net TR was down by 1.3%. The fund was ahead of its benchmark by 5.4% points since inception as of the end of January.

Fondfakta

Typ Europeisk aktiefond (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 14.10.2015
Jämförelseindex

MSCI Europe TR Net (EUR)

Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad