Fonder

En välskött diversifiering förbättrar förväntad avkastning på längre sikt.

Fondkurser

Evlis fonder är populärast bland finländska samfund

Vi sköter fonderna systematiskt och långsiktigt. Vår verksamhet baserar sig på kvantitativ forskningsinformation och utnyttjar evidensbaserade placeringsmetoder.

Evli vann priset 'Specialist Group of the Year' i Europa

Läs mer

Information om teckningar och inlösen, fondbolagets publikationer, försäkringsportföljer etc.

Belönad portföljförvaltning

Fondkurser

Evli-fondernas avkastning och fondspecifika sidor

Läs mer

Andra sätt att placera - Privatpersoner

Evli Digital

Målinriktad investering redan för 10 000 euro.

Läs mer (på finska)

Private Banking

Kapitalförvaltaren betjänar dig i allt som har med förmögenhet att göra. För placeringsegendom på över 300 000 euro.

Läs mer

Andra sätt att placera - Institutioner

Kapitalförvaltning

Finlands mest anlitade institutionella kapitalförvaltare. Vi förvaltar ett kundkapital på 9,9 miljarder.

Läs mer

Kapitalmarknaden

Lokal expert på den globala marknaden

Läs mer

Strukturerade lösningar

Skräddarsydda placeringsalternativ till kunders behov med välbalanserat avkastning/riskförhållande och transparenta och klara intäktsstrukturer.

Läs mer

Företagsobligationer

Specialkompetens i nordiska illikvida företagsobligationer.

Läs mer
generic evli personnel image