Derivat och ETF:er

För en krävande institutionell placerare.

Handel

Genom sina internationella samarbetspartner hanterar Evli mycket stora volymer noterade derivat och ETF:er med smala spreads. Marknadsgarantin skapar likviditet för nordiska aktiederivat. Vi ger dig professionell och snabb service och vi har synpunkter. Vi söker bakgrunden till marknadsrörelser och hjälper dig att välja de rätta produkterna och strategierna. Vår strategs marknadssyn publiceras en gång per vecka.

Derivat

Vi fokuserar på noterade index-, aktie- och räntederivat. Också noterade nyttighetsderivat hör till Evlis urval. Vi kan erbjuda det bästa mervärdet i optionsstrategier med stor volym. Du får snabbt pris med stramt pris för en stor mängd, speciellt för likvida objektförmåner. De bästa priserna samlas från flera aktörer och vi handlar med eller utan delta. Vår marknadsgaranti erbjuder likviditet för inhemska aktiederivat med liten volym. Vi är medlem i OMX och Eurex och står i direkt kontakt med derivatbörserna: CBOE, CME, ICE_IPE, LME, MEFF, NYSE_Liffe, OSE, SGX, HKG. Tack vare vårt nätverk får vi ett pris för så gott som alla derivat som har noteras ute i världen.

ETF:er

Vi genomför dina inköp av likvida ETF:er genom att använda moderna handelsverktyg och algoritmer. I olikvida ETF:er konkurrensutsätter vi vårt omfattande AP-nätverk till din fördel, snabbt och transparent. Handeln är kommissionsbaserad. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa produkten för ditt behov utan att favorisera vissa emissioner eller marknadsgaranter. Till vårt produkturval hör alla ETF:er som noteras i USA och Europa och som professionella placerare kan bläddra på nätet eller i vår ETF-handbok.

Bekanta dig med ETF:s nyckelkunskapsbroschyr före placeringsbeslutet.

ETF-nyckelkunskapsbroschyrer (KIID)

Övriga tjänster

Aktier

Moderna handelsmetoder och konventionell mäkleri för institutionella kunder.

Läs mer

Strukturerade lösningar

Placeringsalternativ som emitterats av Evli eller skräddarsytts tillsammans med samarbetspartner.

Läs mer

Företagslån

Specialkompetens i nordiska företagslån och förmedling av illikvida lån.

Läs mer

Fonder

Evlis framgångsrika fonder i olika tillgångsklasser.

Läs mer
generic evli personnel image