Aktier

Mäklarverksamhet och moderna handelsmetoder för institutionella kunder.

Aktieanalyser

Vi gör analyser av alla finska aktier och koncentrerar oss i synnerhet på small cap-företag. Därtill erbjuder vi analyser av svenska banker och utvalda verkstadsbolag. Vår undersökning baserar sig på bokslutsanalyser, värderingar av motsvarande bolag, möten med företagsledning och våra egna verktyg, t.ex. scenarieanalysen. Du kan också prata mera ingående med våra analytiker och träffa företagens ledning personligt eller på våra evenemang.

Handel

Vi erbjuder institutionella placerare både konventionell aktiemäkleri och modern aktieförmedling med den senaste handelsteknologin. Vi är din lokala expert på så gott som alla aktiemarknaderna i världen. Vårt medlemskap i flera FIX-nätverk ger dig möjligheten att lämna uppdrag till oss elektroniskt. Vårt specialområde är mäkleri av illikvida aktier. Tack vare vår långa marknadserfarenhet känner vi till största delen av de finska institutionella placerarna. Vårt distributionsnätverk omfattar viktiga internationella placerare.

Andra sätt att placera

Handelstjänst

Digital tjänst för självständig handel med aktier och ETF:er på sex olika marknader i My Evli.

Läs mer
generic evli personnel image