Private Banking

Personlig service för placeringsegendom på över 300 000 euro.

En lösning som passar mig?

Tjänster för företagare

I kapitalförvaltningsplanen beaktar vi också risker och mål i företagets operativa affärsverksamhet. Vi ger övergripande service i omstruktureringar och finansieringsarrangemang samt i generationsskiften.

Läs mer

Planerar ni företagsfusion eller förvärv?

Evli agerade rådgivare åt Stockmann avseende försäljning av varuhusverksamheten i Ryssland.

Läs mer om våra företagstjänster

Belönad kapitalförvaltning

Kapitalförvaltare

Till din tjänst står en grupp erfarna experter från kapitalförvaltare till företagsexperter och jurister.

Till din tjänst

Övriga tjänster

Placera självständigt

Evli hjälper dig att förverkliga din placeringsstrategi enkelt och effektivt.

Läs mer

Evli Digital

Målinriktad investering redan för 10 000 euro.

Läs mer (på finska)

Aurator Asset Management

Diskretionär kapitalförvaltning med direkta aktieplaceringar och obligationslån.

Läs mer
generic evli personnel image