Evlis berättelse

Vår affärsrörelse har fortsatt att växa ända sedan 1985 då bolaget grundades. Under årens lopp har många förändringar inträffat, men vi har genomgående varit måna om vår entreprenörsanda, kundnärheten och vår villighet att utvecklas.

E-tjänsterna utvecklas

2015
En ny mobilapp lanserades för kapitalförvaltningskunder för uppföljning av placerade tillgångar.

Evli började förmedla det schweiziska kapitalförvaltningsbolaget RobecoSAM:s temafonder för hållbar utveckling med ensamrätt i Finland.

2014
Evlis strategiska projekt, ”helt enkelt unik”, avancerade. Bankens vision är att förenkla placeringsprocesser för kunden och förbättra kvaliteten på den service som kunden upplever, dess unikhet.

2013
Evli stärker sin position i västra Finland genom att förvärva 90 procent av Aurator Varainhoito Oy.

2012
Evli lanserar webbtjänsten Online banker som omfattar diskretionär kapitalförvaltning. Med Online banker, som är tillgänglig med ett placeringskapital på 30 000 euro, får en större kundkrets tillgång till diskretionär kapitalförvaltning.

Evli inleder samarbete med nordiska venture capital-företaget Primus Ventures Oy genom att förvärva en ägarandel på 25 procent.

2011
E-tjänsterna utvecklas allt mer med lanseringen av serviceportalen My Evli, som ersätter EvliNet. I anslutning till My Evli lanseras även handelstjänsten Evli Trader som utnyttjas av kunderna för självständig handel på webben.

För att stöda sin derivathandel förvärvar Evli 70 procent av aktie- och räntederivatmäklaren KKM Partners. Evlis fastighetsfondrörelse, Evli Property Investment, säljs till danska BPT Asset Management A/S och samtidigt köper Evli 50 procent av BPT Asset Management A/S.

2010
I internationella jämförelser rankas Evli bland de ledande investeringsbankerna på förvärvsmarknaden i Ryssland. På basis av antalet genomförda förvärv (1-9/2010) rankas Evli på tredje plats av Thomson Reuters och på femte plats av Mergermarket.

I en jämförelse utförd av ryska marknadsundersökningsinstitutet Mergers.ru kommer Evli Bank på tredje plats och får priset Russia Mergers & Acquisitions Award i kategorin Corporate Finance-rådgivare på förvärvsmarknaden år 2010.

Evli undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investing).

Under våren lanserar Evli sin egen långtidssparprodukt, Evli LS-Pension. Därtill lanserar Evli en handels- och researchtjänst för ETF-fonder (Exchange Traded Funds).

Tillväxt i Finland och internationellt

2009
Evli köper Erik Penser Fonder AB:s aktiestock av Urdar AB. I oktober förvärvar Evli även Carnegies kapitalförvaltningsverksamhet i Finland och ingår ett samarbetsavtal med vilket Evli tar över distributionen av Carnegies internationella placeringsfonder i Finland.

Evli är aktieägare och medlem i Burgundy, en ny nordisk handelsplats för aktier.

2008
Evli ökar tillgängligheten för sina kapitalförvaltningstjänster i Birkaland genom att öppna ett kontor i Tammerfors.

Evli förvärvar 49,9 procent i Avanko Oy, en rysk corporate finance-rådgivare. Företaget har kontor i St Petersburg och Moskva.

2007
Ett målinriktat tillväxtprogram, personalens gedigna kompetens och en gynnsam marknad ger fart på Evlis resultatutveckling. Omsättningen ökar med drygt 40 procent och resultatet med 110 procent.

Evli lanserar fyra nya fonder samt Finlands första fastighetsfond inom vårdsektorn. Evli grundar samarbetsföretaget Evli Alexander Management Oy tillsammans med Alexander Corporate Finance Oy. Evli Alexander Management Oy förvaltar incitamentpaket och tillhandahåller administrativa tjänster för finska börsbolag.

2006
Evli etablerar ett kontor i Polens huvudstad Warszawa. Under året lanserar Evli framgångsrikt flera nya fonder, däribland Finlands första fastighetsfond som placerar på den ryska fastighetsmarknaden. Maunu Lehtimäki utnämns till ny VD och Henrik Andersin blir styrelseordförande i Evli Bank.

Evli är återigen framgångsrik i internationella jämförelser: fondernas genomsnittliga rating hör till de bästa bland finska fondbolag, bolagets aktieanalys utses till Nordens bästa och dotterbolaget Suprema Securities fick priset ”Best Equity House” i Estland, Lettland och Litauen samt ”Best Investment Bank” i Baltikum.

2005
Evli utvecklar sin kapitalplaceringsverksamhet: Suprema ökar sitt innehav i Baltcap till 80 procent. Evli lanserar som första bolag i Finland en fastighetsfond i aktiebolagsform och som första bolag i Europa en fond för företagscertifikat som placerar i Ryssland. Kapitalförvaltningen expanderar till att omfatta Life Style-tjänster, bland annat American Express-kortet.

Internationell verksamhet och handel på webben

2003
De internationella distributionskanalerna förstärks. Organisationen genomgår en rationalisering och omfattar nu tre verksamhetsområden: kapitalförvaltning, kapitalmarknad och Corporate Finance.

Verksamhetsområdena organiseras som nära samarbetande internationella team. 

2002
Evli förvärvar investmentbanken Suprema, som är verksam i alla Baltiska länder, samt enheten Arthur Andersen Corporate Finance, som är verksam i Finland, Sverige och Danmark. Bankverksamheten kommer igång i full skala och e-banktjänster för kapitalförvaltning lanseras under året.

Evli kom på 11:e plats i Morningstars jämförelse av de mest framgångsrika kapitalförvaltarna i Europa. Evli var även det enda finska bolaget bland de 25 bästa kapitalförvaltarna i Europa.

2001
Evli beviljas bankkoncession och blir Evli Bank Abp. Evli blir en elektronisk kapitalförvaltare och investmentbank.

Ett kapitalförvaltningskontor etableras i Luxemburg. Kontoret i San Francisco stängs. Kapitalförvaltningsportalen EvliNet öppnas som den första europeiska mobila Internetplaceringstjänsten i realtid och portalens serviceutbud expanderas till att omfatta globala tjänster inom aktieanalys, onlinehandel och fonder.

2000
Försäkringsmäklaren Evli Life Ab grundas som stöd åt kapitalförvaltningen. Evli expanderar västerut: en filial i Stockholm för aktiemäkleri och kapitalförvaltning, samt investmentbolaget Evli Inc i San Fransisco.

Sexton nya bolag introduceras på Helsingforsbörsen; sju av dessa väljer Evli till huvudrådgivare.

Den kraftiga tillväxten fortsätter

1999
Evli blir medlem på derivatbörsen Eurex och på Köpenhamnsbörsen. Bolagets marknadsandel i HEX är 15,13 % och antalet anställda redan nära 250.

1998
Aktieförsäljningen expanderar till att innefatta hela Västeuropa, i synnerhet nordiska aktier. Nordic Partners, Inc., som säljer nordiska aktier till nordamerikanska institutioner, grundas tillsammans med svenska E. Öhman J:or Fondkommission och norska Sundal, Collier & Co ASA.

Evli blir medlem på Stockholmsbörsen. Fondaktiebolaget fusioneras med Evli Kapitalförvaltning Ab.

Kundtjänsten EvliNet öppnas på webben. Systemet omfattar handel, analyser och rapportering.

1997
Evli Corporate Finance bildas. Avdelningen erbjuder kundrådgivning i anslutning till omstruktureringar. Företagscertifikatkonceptet och flera nya fonder lanseras på marknaden. I verksamhetsplanen som sträcker sig till år 2001 utformas Evlis tre hörnstenar: corporate finance, kapitalförvaltning och förmedling (aktier, optioner och obligationer).

Back-office-tjänsterna, juridiska stödtjänsterna och webbtjänsterna får kraftigt ökade resurser.

1995
Evli Kapitalförvaltning Ab bildas kring teamet i Investia. Institutionell kapitalförvaltning och kapitalförvaltning åt förmögna privatpersoner inleds.

En heltidsanställd verkställande direktör anställs

1994
En ny fond, Evli Global, lanseras i samarbete med schweiziska banken Lombard, Odier & Cie. VD-posten görs permanent och Henrik Andersin inbjuds att bli VD på heltid. Carl Ahlström lämnar sitt delägarskap och bolaget löser in hans aktier.

1993
Evli Penningmarknad Ab grundas med Klaus Jäntti och Stefan Skrimsjö som ledare och delägare. Evli blir den första privata fondkommissionären som Statskontoret beviljar fullmakt att agera marknadsgarant för statens referenslån.

1990
Evli deltar bl.a. i kampen om herraväldet i Yhtyneet Paperitehtaat och hittar en vänskapligt sinnad ägare i Sverige åt Cultor.

Det började med fyra kamrater

1989
Evli sysselsätter redan 15 experter. Evli-Fondbolag Ab grundas och den första egna fonden, Evli Select, lanseras framgångsrikt på marknaden. Fonden samlar ett placeringskapital på 16 miljoner mark. Fonden är alltjämt verksam under namnet Evli Finland Select.

1988
Evli Optioner Ab grundas och derivatmäklarrörelsen inleds. Evli flyttar in i fastigheten Hermes, Alexandersgatan 19.

1986
Evli avböjer svenska Alfred Bergs köpanbud. Huvudkontoret flyttar till Aikatalo på Mikaelsgatan. Systemplaneringen inleds och Evli skaffar sin första dator, en begagnad Olivetti.

1985
Fondkommissionären Evli Ab inleder sin affärsverksamhet på Brunnsgatan 10. Carl Ahlström, Henrik Andersin Roger Kempe och Thomas Thesleff inleder sin gemensamma ägarbana genom att köpa skalbolaget Evli. Det går snabbare att byta bransch än att få namnet ändrat. Ordet Evli är en förkortning av två flicknamn, Eva och Lisa, som skalbolagets grundares sondotter heter.

Mottot var ”Om Keitele och Tommila kan, så kan vi!”.