Om Evli

Evli är en bank som är specialiserad på placering. Vi erbjuder privatpersoner, företag och institutioner ett omfattande produkturval och kundservice som baserar sig på stor yrkeskunskap inom placering och kapitalförvaltning. Kärnan i vår affärsverksamhet består av kapitalförvaltnings- och investerartjänster samt rådgivnings- och företagstjänster. Våra kontor finns i Helsingfors, Åbo och Stockholm.

Media

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande ekonomi eller investeringar.

Kontaktuppgifter för median

Priser och utmärkelser

generic evli personnel image