En karriär på Evli

Vårt bolags framgång baserar sig på vår personals yrkeskunskap och förmåga att producera nya slags lösningar till våra kunders fördel. Vi vill vara en arbetsgivare vars medarbetare upplever att de utvecklas och hela tiden lär sig nya saker. Vår motiverade och engagerade personal stöder vårt företags strategi och mål med sin kompetens.

I Evli-koncernen arbetar experter i olika utmanande arbetsuppgifter. Inom våra huvudsakliga affärsverksamheter arbetar mäklare, analytiker, portföljförvaltare, kapitalförvaltare och placeringsexperter. Dessutom arbetar en stor mängd experter i stödverksamheter som marknadsföring och kommunikation, IT, ekonomiförvaltning, juridiska ärenden och riskhantering samt back office.

Över hälften av Evlis personal har en högskoleutbildning och majoriteten en utbildning inom handel.

Vi söker motiverade och engagerade personer som är proaktiva teamspelare och har sakkunskap, innovation och vilja att utveckla sig själv.

Mari Etholén

Direktör för HR och juridiska ärenden

Lediga platser

Vi är intresserade av kompetenta yrkesmänniskor som har goda interaktionskunskaper och är intresserade av att utveckla sin kompetens. I rekryteringen betonar vi också samarbetsförmåga, entreprenörsanda och serviceinriktning. Vi värdesätter bra språkkunskaper och tidigare arbetserfarenhet inom finanssektorn.


Trainee-program för unga talanger

Evli Banks Trainee-program genomförs årligen i Helsingfors. Målet med våra program är att hitta motiverade och branschintresserade personer som är i slutskedet av sina högskolestudier och få dem att växa till branschexperter på Evli.

Läs mer om Trainee-programmen 2019 här (på finska).

Läs om våra praktikanters upplevelser på bloggen!

Ytterligare information från personalförvaltningen: hr@evli.com

 

Evli bland Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Evli uppnådde utmärkta resultat i sin medarbetarundersökning som utfördes i slutet av år 2018 och är ett av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018. Evli nådde sjätte plats bland medelstora organisationer. Finlands mest inspirerande arbetsplatser tilldelas de finska organisationer som uppnått de bästa resultaten i PeoplePower®-medarbetarundersökningen utförd av Corporate Spirit. Läs mer (på engelska)