Evli Research - vi hjälper förmedla information och kommunicera equity story

Vi betjänar små och medelstora börsbolag genom att hjälpa dem förmedla information till både privata och institutionella investerare. Med hjälp av vår oberoende aktieanalys förmedlar vi information om bolaget, fungerar som informationskanal mellan företaget och investerarna, samt hjälper med att utveckla ägarstrukturen på lång sikt.

Oberoende aktieanalys utgör kärnan i våra tjänster

Bolagsanalyser

Vi erbjuder investerare heltäckande analyser av börsbolag. Vår investeringssyn baserar sig på en djup kännedom av de bevakade företagen och sektorerna.

Prisbelönad aktieanalys

Evlis aktieanalys har belönats för sin analys av småbolag (Prospera 2015–2016). Fundamentet för vår ställningstagande analys är våra analytikers djupa kunskap om bolagen och sektorerna.

Vill du veta mer?

Ring Jonas Forslund 040 595 0968 eller lämna dina kontaktuppgifter, så återkommer vi

Dina kontaktuppgifter

Jonas Forslund

verkställande direktör, Evli Research Partners Ab
+358 9 4766 9314
+358 40 595 0968

Teknologi, software, teleoperatörer

Joonas Ilvonen

analytiker
+358 44 430 9071

Skogsindustri, maskinverkstäder

Anna-Liisa Rissanen

analytiker
+358 40 157 9919

Livsmedelsindustri, hälsovård, small cap-företag

Jerker Salokivi

analytiker
+358 9 4766 9149

Byggnadsverksamhet, IT-tjänster