Kundinformation

Insättningsgarantin

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. I Finland är det Verket för finansiell stabilitet som ansvarar för insättningsgarantin.

Grundläggande information om insättningsgarantin

Finlands skyldigheter avseende utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA, CRS & DAC2)

Evli är skyldig att samla uppgifter som behövs i beskattningen, eftersom Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA (s.k. FATCA-avtalet). Dessutom har Finland förbundit sig till OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktivändring DAC2.

Denna reglering ålägger banker och övriga finansinstitut att kontrollera sina kunders beskattningsmässiga hemviststat och att i årsanmälan till Skatteförvaltningen i Finland lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till behöriga parter.

För kunderna innebär utbytet av skatteuppgifter att de måste svara på några frågor vars syfte är att utreda kundens beskattningsmässiga hemviststat.

Self-certification declaration – försäkran om skattestatus (blankett för privatpersoner)

Läs mer om internationellt utbyte av skatteinformation (på finska)