Evli - En bank som specialiserar sig på placering

Delårsrapport januari-mars 2019

Försiktigheten på marknaden återspeglades i första kvartalets resultat

Läs mer

Med vilken sannolikhet uppnår jag mitt investeringsmål?

Det är den viktigaste frågan för investerare, men få kan ge ett svar på den. Evli Digital kan.

Testa här (på finska)

Nyheter

generic evli personnel image