Evli Varainhoito 50

Tasapainoisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
74,137 -9,25 -7,97 4,31 3,03 2,91
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
192,149 -9,25 -7,97 4,31 3,03 2,91

Riski

4/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 50 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 30 - 70 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 50 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, light green

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto on allokaatiorahasto, joka sijoittaa suurimmilta osin Evlin osake- ja korkorahastoihin, jotka on pääsääntöisesti luokiteltu light green -rahastoiksi eli ne edistävät kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa. Siltä osin kuin rahastossa on sijoituksia indeksi- ja etf-rahastoihin, pyritään indeksi- ja etf-rahastoiksi valitsemaan tuotteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella (eli light green -tuotteita). Rahastossa olevista aktiivi-, indeksi- ja etf-rahastoista vähintään 75 % on luokiteltu light green -rahastoiksi. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.07.2022

Heinäkuu oli suotuisa sekä osake että korkomarkkinoille. Kehittyneiden markkinoiden osakkeet nousivat jopa kymmenen prosenttia, kun taas kehittyvien markkinoiden tuotto oli noin kaksi prosenttia. Saksan kymmenvuotinen korko laski heinäkuussa noin prosenttiyksikön, mikä antoi myötätuulta eurooppalaisille korkoinstrumenteille. Eurooppalaiset high yield -yrityslainat tuottivat heinäkuussa lähes viisi prosenttia, kun taas euroalueen valtionlainakorot tuottivat neljä prosenttia.

Rahasto osti kesäkuun alussa globaaleihin maataloustuotantoyrityksiin sijoittavaa rahastoa. Lisäksi teemana pidetään Kiinan osakemarkkinoille sijoittava rahasto, minkä johdosta kehittyvien markkinoiden osakkeet ovat maltillisesti ylipainossa. Heinäkuun lopussa rahaston osakkeiden paino oli 50,6 prosenttia. Yrityslainat muodostavat 37,6 prosenttia ja kehittyvien maiden lainat 7,4 prosenttia rahaston arvosta euroalueen valtionlainojen painon ollessa 0 prosenttia.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 16.11.1999
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 50 %, MSCI Europe TR Net 50 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk