Evli Varainhoito 50

Tasapainoisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
25.02.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
81,354 3,61 8,36 4,88 5,36 3,17
Arvo
25.02.2021
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
194,270 3,61 8,36 4,88 5,36 3,17

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 5 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 50 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 30 - 70 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 50 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

Vastuullisuus

Rahasto on allokaatiorahasto, joka sijoittaa suurimmilta osin Evlin osake- ja korkorahastoihin. Evlin osake- ja korkorahastot noudattavat Evlin vastuullisen sijoittamisen linjauksia.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2021

Kehittyneiden maiden MSCI World-indeksi nousi tammikuussa 0.4 % euroissa mitattuna. Vastaavasti kehittyvien markkinoiden MSCI Emerging Markets-indeksi päätti kuukauden 3.8 % nousuun. Eurooppalaiset High Yield-yrityslainat nousivat 0.5 % ja euroalueen valtionlainojat laskivat -0.6 % kuukauden aikana.

Tammikuussa rahaston allokaatiossa ei tehty merkittäviä muutoksia. Uuden kuukauden ollessa aluillaan rahastossa osakkeiden paino on 51 %. Yrityslainat muodostavat 37 % ja kehittyvien maiden lainat 7.9 % rahaston arvosta euroalueen valtionlainojen painon ollessa 0 %.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 16.11.1999
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 50 %, MSCI Europe TR Net 50 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk