Evli Varainhoito 30

Korkopainotteisesti sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
81,593 -5,49 -2,58 0,13 0,31 3,20
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
178,319 -5,49 -2,58 0,13 0,31 3,20

Riski

4/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 30 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Sijoitusten painopiste on korkoinstrumenteissa ja rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 10 - 50 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 30 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Toukokuussa osakemarkkinat hieman rauhoittuvat edellisten kuukausien voimakkaasta heilunnasta. Kehittyneiden maiden MSCI World-indeksi nousi toukokuussa 3.3 % euroissa mitattuna ja Kehittyvien markkinoiden MSCI Emerging Markets-indeksi vastaavasti laski -0.9 % kuukauden aikana. Eurooppalaiset High Yield-yrityslainat tuottivat  2.7 % kun taas euroalueen valtionlainat pysyivät lähes muuttumattomina päättäen kuukauden 0.1% nousuun.

Toukokuun alkupuolella rahastossa vähennettiin osakeriskiä myymällä lähinnä  eurooppalaisia osakkeita. Varat myynneistä sijoitettiin pääasiassa lyhyisiin korkosijoituksiin. Uuden kuukauden ollessa aluillaan rahastossa osakkeiden paino on 24.3 %. Yrityslainat muodostavat 61.1 % ja kehittyvien maiden lainat 7.9 % rahaston arvosta euroalueen valtionlainojen painon ollessa 0%.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 21.02.2002
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 70 %, MSCI Europe TR Net 30 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk