Evli Varainhoito 30

Korkopainotteisesti sijoittava kansainvälinen allokaatiorahasto

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
83,445 -3,35 -0,79 0,59 1,82 3,28
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
182,366 -3,35 -0,79 0,59 1,82 3,28

Riski

4/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,75 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa maailmanlaajuisesti tunnettuihin rahastoihin helposti
  • joka haluaa ammattimaista ja verotehokasta salkunhoitoa
  • joka haluaa hajauttaa riskiä maailmanlaajuisesti yhdellä sijoituksella
  • joka haluaa sijoittaa kotimaisen rahaston kautta ulkomaisiin sijoituskohteisiin.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Varainhoito 30 on allokaatiorahasto, joka sijoittaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin maailmanlaajuisesti. Sijoitukset hajautetaan toisten sijoitusrahastojen tai ulkomaisten yhteissijoitusyritysten kautta eri osakemarkkinoille, valtionlainoihin, yrityslainoihin, kehittyville markkinoille sekä rahamarkkinoille.

Sijoitusten painopiste on korkoinstrumenteissa ja rahaston osakesijoitusten osuus voi vaihdella 10 - 50 %:n välillä neutraalin osakepainon ollessa 30 %. Omaisuusluokkien välistä allokaatiota muutetaan aktiivisesti Evlin markkina- ja allokaationäkemyksen mukaisesti sekä hyödyntämällä sijoitusrahastojen valintaan kehitettyä prosessia. Osassa sijoituksia hyödynnetään akateemisesti todennettuja faktoreita.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Kehittyneiden maiden MSCI World-indeksi nousi elokuussa 5.3 % euroissa mitattuna. Vastaavasti kehittyvien markkinoiden MSCI Emerging Markets-indeksi nousi 0.9  % kuukauden aikana. Eurooppalaiset High Yield-yrityslainat tuottivat  1.4 % kun taas euroalueen valtionlainat päättivät kuukauden 0.8 % laskuun.

Kuukauden aikana rahaston allokaatiossa ei tehty merkittäviä muutoksia. Uuden kuukauden ollessa aluillaan rahastossa osakkeiden paino on 30.1 %. Yrityslainat muodostavat 58.8 % ja kehittyvien maiden lainat 8.1 % rahaston arvosta euroalueen valtionlainojen painon ollessa 0 %

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen allokaatiorahasto
Toiminta alkanut 21.02.2002
Nykyinen strategia 31.08.2017
Vertailuindeksi

3kk Euribor-indeksi 70 %, MSCI Europe TR Net 30 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk