Evli Suomi Mix

Suomalaisiin osakkeisiin ja euroalueen korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
3,259 2,69 7,02 3,28 5,73 7,22
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
9,191 2,69 7,02 3,28 5,73 7,22

Riski

4/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1,83 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa ja hajauttaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin, mutta jättää kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivimman yhdistelmän asiantuntijoiden päätettäväksi
  • joka haluaa sijoituksissaan korkosijoituksien tuoman vakauden ja osakesijoitusten tarjoaman paremman tuottomahdollisuuden.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Suomi Mix on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten yritysten osakkeisiin sekä euroalueen korkoinstrumentteihin. Sijoitusten painopiste on osakkeissa, kun näkymät osakemarkkinoilla ovat lupaavat. Vastaavasti korkosijoitusten suhteellista osuutta lisätään, kun näkymät osakemarkkinoilla muuttuvat heikommiksi. Rahaston osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen mukaan 20-60 %:n välillä neutraalipainon ollessa 40 %. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla enintään 10 vuotta.

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli kolmen vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

30.06.2020

Vuoden 2020 ensimmäistä vuosipuoliskoa osakemarkkinoilla väritti etenkin koronaviruspandemian eteneminen ja sijoittajien reagointi sen arvioituihin vaikutuksiin reaalitaloudessa ja yksittäisten yhtiöiden toiminnassa. Osakkeiden syöksy maaliskuussa oli ennätysnopea, mutta niin oli myös sitä seurannut kurssinousu huhti-kesäkuussa. Helsingin pörssin tuotto alkuvuonna oli -3,71 % (OMX Helsinki Cap).

Evli Suomi Mixin tuotto oli -3,71 % vertailuindeksin tuottoa 3,78 % heikompi vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Positiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipaino Qt Groupissa ja alipaino Fortumissa. Negatiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipainot NoHo Partnersissa ja Sampo-konsernissa.

Korkosalkussa suhteelliseen tuottoon vaikuttivat positiivisimmin painotus kotimaisissa yrityslainoissa sekä painotus toimialoilla, jotka kärsivät markkinaa lievemmin koronaviruspandemian vaikutuksista talouteen (teknologia- ja telekommunikaatioyhtiöt). Negatiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat painotus kiinteistö- ja liikenneyhtiöissä. Kriisin aikana kevensimme riskiä korkosalkussa, mutta olemme hiljattain lisänneet riskiä vähentämällä painoa valtionlainoissa ja lisäämällä painoa kotimaisissa yrityslainoissa. Maaliskuun romahdus markkinoilla tarjosi myös lukuisia mahdollisuuksia poimia salkkuun uusia houkuttelevasti hinnoiteltuja lainoja.

Keskeisimmät muutokset omaisuusluokka-allokaatiossa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olivat siirtyminen osakkeiden ylipainosta neutraalipainoon tammikuussa. Rahasto alipainotti osakkeita hetkellisesti toukokuun ajan, mutta siirtyi takaisin neutraalipainoon kesäkuussa.   

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 01.11.1995
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap Tuotto 40 %, Citigroup Finland GBI All Maturities EUR 40 %, 3 kk Euribor 20 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk