Evli Suomi Mix

Suomalaisiin osakkeisiin ja euroalueen korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
3,088 -2,70 2,03 1,55 4,17 7,05
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
8,708 -2,70 2,03 1,55 4,17 7,05

Riski

4/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

1,83 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa kokonaisvaltaista omaisuudenhoitoa ja hajauttaa varansa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin, mutta jättää kulloiseenkin markkinatilanteeseen sopivimman yhdistelmän asiantuntijoiden päätettäväksi
  • joka haluaa sijoituksissaan korkosijoituksien tuoman vakauden ja osakesijoitusten tarjoaman paremman tuottomahdollisuuden.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Suomi Mix on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten yritysten osakkeisiin sekä euroalueen korkoinstrumentteihin. Sijoitusten painopiste on osakkeissa, kun näkymät osakemarkkinoilla ovat lupaavat. Vastaavasti korkosijoitusten suhteellista osuutta lisätään, kun näkymät osakemarkkinoilla muuttuvat heikommiksi. Rahaston osakesijoitusten osuus vaihtelee markkinatilanteen mukaan 20-60 %:n välillä neutraalipainon ollessa 40 %. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen duraatio voi olla enintään 10 vuotta.

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Juhamatti Pukka

Juhamatti Pukka

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli kolmen vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2020

Vuosi 2019 oli osakemarkkinoilla erittäin vahva. Suomen osakemarkkinat tuottivat 20,45 % (OMX Helsinki Cap GI). Osakemarkkinoiden nousua osaltaan tukivat mm. keskuspankkien edelleen jatkunut kevyt rahapolitiikka sekä sijoittajien väärä positiointi osakkeissa vuoden 2018 viimeisen neljänneksen voimakkaan laskun jälkeen.

Evli Suomi Mix tuotti 10,60 % ja vertailuindeksi 9,29 % vuonna 2019. Rahaston osakesalkussa positiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipaino QT Companyn ja Outotecin osakkeissa. Negatiivisin vaikutus osakesalkun suhteelliseen tuottoon oli rahaston alipaino UPM-Kymmenen ja Koneen osakkeissa.

Korkosalkussa tuottoon indeksiä vastaan vaikuttivat positiivisesti painotus kotimaisissa yrityslainoissa ja indeksiä huomattavasti matalampi korkoriski. Kotimaisen yrityslainamarkkinan aktiviteetti oli hieman odotuksia vaisumpi, mutta tarjosi silti lukuisia houkuttelevasti hinnoiteltuja mahdollisuuksia poimia uusia lainoja salkkuun.

Keskeisimmät muutokset omaisuusluokka-allokaatiossa vuonna 2019 olivat siirtyminen osakkeiden neutraalipainosta alipainoon maaliskuussa, ja osakepainon nostaminen jälleen neutraalipainoon syyskuussa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 01.11.1995
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap Tuotto 40 %, Citigroup Finland GBI All Maturities EUR 40 %, 3 kk Euribor 20 %

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk