Evli Q7

Maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
101,731 -5,16 -5,73 4,09 3,29 3,85
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
124,792 -5,16 -5,73 4,09 3,29 3,85
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
103,284 -5,16 -5,60 4,46 - 3,23
Arvo
18.08.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
116,759 -5,16 -5,60 4,46 - 3,23

Riski

4/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 4 vuotta

Hoitopalkkio

0,30 % p.a.

+ tuottosidonnainen palkkio on 20 % siitä tuottoluvusta, joka määritetty rahaston säännöissä määrätyllä tavalla. Jotta tuottosidonnaista palkkiota voidaan veloittaa, rahasto-osuussarjan tulee saavuttaa korkein historiallinen arvonsa ja osuussarjan tuoton tulee ylittää kynnystuotto 3 % jokaisesta arvonlaskentapäivästä laskettuna viimeisen 24 kuukauden ajalta.


Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka tavoittelee sijoitusvarallisuuden arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin
  • joka haluaa sijoittaa laajasti hajautettuun kansainväliseen salkkuun
  • joka hyväksyy rahaston korkean aktiiviriskin
  • joka hyväksyy vivuttamisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
  • joka hyväksyy suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

min. 1 000 €

Sijoituspolitiikka

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Vaihtoehtorahastona Evli Q7 voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitustoimintaa ja sijoitusrajoituksia koskevista vaatimuksista. Rahasto voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan sekä sijoittaa varojaan hyödykejohdannaissopimuksiin. Rahaston sijoitussalkku voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisilla sijoitusrahastoilla. Rahaston aktiivisesta sijoitusstrategiasta johtuen voi rahaston kiertonopeus nousta tavanomaista korkeammaksi.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 6, mainstream

Rahasto ei huomioi sijoituksissaan kestävyystekijöitä. Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan instrumentteja, joille ei ole samaan tapaan mahdollista laskea ESG-arvosanoja kuin osakkeille ja yrityslainoille. Siltä osin kuin rahasto sijoittaa Evlin osake- ja korkorahastoihin, se noudattaa Evlin vastuullisuusperiaatteita.

*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille mahdollisimman suuri tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 7 %:n volatiliteettitasolla, joka vastaa keskimäärin 35/65 % (osakkeet/korot) painotetun arvopaperisalkun volatiliteettia.

Rahaston riskitaso riippuu sijoitusallokaation kulloisestakin painotuksesta, minkä vuoksi rahaston arvo vai vaihdella voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 07.10.2016
Vertailuindeksi

Ei virallista vertailuindeksiä

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2022

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Ladattavat tiedostot