Evli Q7

Maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sijoittava yhdistelmärahasto

Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
106,777 4,56 8,61 4,21 - 4,88
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
120,753 4,56 8,61 4,21 - 4,88
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
107,630 4,88 8,95 - - 3,94
Arvo
21.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
112,125 4,88 8,95 - - 3,94

Riski

0/7

Morningstar

0/5

Hoitopalkkio

0,30 % p.a. + päivittäin määräytyvä tuottosidonnainen palkkio: 20 % vertailuarvona käytettävän 3 % vuotuisen tuoton ylittävästä tuotosta High Water Mark –periaatteella vähintään 24 kk pituiselta ajalta.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka tavoittelee sijoitusvarallisuuden arvonnousua aktiivisen salkunhoidon keinoin
  • joka haluaa sijoittaa laajasti hajautettuun kansainväliseen salkkuun
  • joka hyväksyy rahaston korkean aktiiviriskin
  • joka hyväksyy vivuttamisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
  • joka hyväksyy suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Ota yhteyttä sijoittajapalveluun

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta.

Rahastolla ei ole rajoituksia osake- ja korkosijoitusten suhteelle ja rahasto voi tarvittaessa sijoittaa kaikki varansa pelkästään joko osake- tai korkomarkkinoille. Rahasto voi käyttää ns. vipua sijoitustoiminnassaan maksimissaan 1,5 kertaisesti saavuttaakseen tarvittaessa halutun riskitason. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös johdannaissopimuksiin sekä suojaustarkoituksessa että osana rahaston tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa.

Vaihtoehtorahastona Evli Q7 voi poiketa sijoitusrahastolain sijoitustoimintaa ja sijoitusrajoituksia koskevista vaatimuksista. Rahasto voi käyttää velkavipua sijoitustoiminnassaan sekä sijoittaa varojaan hyödykejohdannaissopimuksiin. Rahaston sijoitussalkku voi olla vähemmän hajautettu kuin tavallisilla sijoitusrahastoilla. Rahaston aktiivisesta sijoitusstrategiasta johtuen voi rahaston kiertonopeus nousta tavanomaista korkeammaksi.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä eikä toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille mahdollisimman suuri tuotto pitkän aikavälin tavoitteeksi asetetulla 7 %:n volatiliteettitasolla, joka vastaa keskimäärin 35/65 % (osakkeet/korot) painotetun arvopaperisalkun volatiliteettia.

Rahaston riskitaso riippuu sijoitusallokaation kulloisestakin painotuksesta, minkä vuoksi rahaston arvo vai vaihdella voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Kansainvälinen yhdistelmärahasto
Toiminta alkanut 7.10.2016
Vertailuindeksi Ei virallista vertailuindeksiä

Rahastonhoitajan katsaus

31.01.2020

Erikoissijoitusrahasto Evli Q7 sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja raaka-aineisiin. Sijoitukset tehdään pääsääntöisesti sijoitusrahastojen, ETF-rahastojen, indeksijohdannaisten tai muiden likvidien sijoituskohteiden kautta. Rahaston tavoitteena on maksimoida tuottoa salkun tavoitteellisella 7 %:n hajontariskillä (volatiliteetti) toteuttamalla sijoituspäätöksissään kvantitatiivista sijoitusstrategiaa.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla pääomamarkkinoiden kehitys jatkui vahvana. Hidastuvan syklisen talouskasvun ympäristössä keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka nousi merkittävimmäksi syyksi pääomamarkkinoiden vahvalle kehitykselle. Niin osake- kuin korkomarkkinat kehittyivät alkuvuoden tavoin erittäin positiivisesti. Keskeisten sijoitusluokkien tuotot ylittivät selvästi pitkän aikavälin keskiarvotuotot.

Evli Q7:n arvonkehitys oli vahvaa vuonna 2019 rahaston tuottaessa 12,52 %. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä. Loppuvuonna rahaston sijoituksissa painottui erityisesti osakesijoitukset ja kulta. Rahaston keskimääräinen osakepaino oli loppuvuonna noin 53 % ja kullan paino indeksiosuusrahaston kautta sijoitettuna noin 10 %. 

Ladattavat tiedostot