Evli Suomi Select

Suomalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
14,429 -6,46 0,86 3,36 7,09 11,33
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
39,878 -6,46 0,86 3,36 7,09 11,33

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,80 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja hyvin hajautettuun kotimaiseen osakesalkkuun
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Suomi Select on aktiivinen kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten julkisesti listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksin kokonaistuottoa parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston ylituoton pääasiallinen lähde on osakevalinta, joten jokaisella yksittäisellä positiolla on merkitystä rahaston tuotolle. Rahaston fokusoitunut salkku sisältää noin 25-30 osaketta.

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli neljän vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Tänä vuonna sijoittajat eivät olleet ”sell in May and go away” tuulella.

Sen sijaan globaalit osakemarkkinat jatkoivat nousuaan, ja ainakin valtavirran mediassa on esiintynyt ihmettelyä osakemarkkinoiden ja reaalitalouden irtautumisesta toisistaan. Toinen ikivanha sijoittajien perinneviisaus - ”don’t fight the Fed” – voi olla avuksi kun yrittää hahmottaa osakekurssien ja talouskasvun erkaantuneita polkuja. Toki tämäkin on vain arvailua. Momentum- ja kasvutyylit jatkoivat vahvoina suurimman osan kuukautta, mutta arvo- ja sykliset osakkeet alkoivat nostaa päätään loppukuusta. Markkinavahvuuden leventyminen luultavasti olisi hyvä asia nousun jatkon kannalta.

Rahaston tuotto oli vertailuindeksin tasolla toukokuussa. Suhteelliseen tuottoon vaikuttivat positiivisimmin ylipaino Outotecissa (ei merkittäviä uutisia) ja alipaino Elisassa (stabiilit yhtiöt vähemmän muodikkaita tässä kuussa).  Suhteellista tuottoa verottivat eniten ylipainot Alma Mediassa ja Terveystalossa (ei merkittäviä uutisia kummassakaan).

Toukokuussa avasimme uuden position Qt Groupissa. Sanoman painoa kevennettiin.

Katsottaessa taaksepäin salkkumuutoksiin koronakevään aikana, maalis-toukokuussa avasimme kolme uutta positioita ja myimme salkusta kolme riviä tyhjäksi. Rahaston salkku rakennetaan yhtiölähtöisesti (bottom-up) siten että salkun tulisi olla resilientti riippumatta siitä mitä makrotasolla tapahtuu. Sijoituspäätökset uusiin positioihin (Raisio, Kesko, QT Group) eivät myöskään tänä keväänä ole perustuneet ennusteeseen siitä minkälainen pandemian jälkeinen maailma on, vaan ennemminkin siihen että markkina avasi attraktiivisia ostotilaisuuksia osakkeissa jotka mielestämme ovat todennäköisesti hyviä sijoituksia.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 16.10.1989
Vertailuindeksi

OMX Helsinki Cap GI

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk