Evli Suomi Pienyhtiöt

Suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava osakerahasto

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
401,859 -2,05 9,86 5,57 10,87 10,93

Riski

5/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja hajautettuun pienten kotimaisten yhtiöiden osakesalkkuun
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Suomi Pienyhtiöt on aktiivinen kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten pienten ja keskisuurten julkisesti listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksin kokonaistuottoa parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston ylituoton pääasiallinen lähde on osakevalinta, joten jokaisella yksittäisellä positiolla on merkitystä rahaston tuotolle. Rahaston fokusoitunut salkku sisältää noin 25-30 osaketta.

 

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli neljän vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan pienten yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jolloin rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Sijoitusten hajautuksella pyritään pienentämään riskiä, minkä johdosta rahaston kokonaisriski on pienempi kuin sijoitettaessa yksittäisen yhtiön osakkeisiin.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

Tänä vuonna sijoittajat eivät olleet ”sell in May and go away” tuulella.

Sen sijaan globaalit osakemarkkinat jatkoivat nousuaan, ja ainakin valtavirran mediassa on esiintynyt ihmettelyä osakemarkkinoiden ja reaalitalouden irtautumisesta toisistaan. Toinen ikivanha sijoittajien perinneviisaus - ”don’t fight the Fed” – voi olla avuksi kun yrittää hahmottaa osakekurssien ja talouskasvun erkaantuneita polkuja. Toki tämäkin on vain arvailua. Momentum- ja kasvutyylit jatkoivat vahvoina suurimman osan kuukautta, mutta arvo- ja sykliset osakkeet alkoivat nostaa päätään loppukuusta. Markkinavahvuuden leventyminen luultavasti olisi hyvä asia nousun jatkon kannalta.

Rahasto tuotti toukokuussa vertailuindeksiä paremmin. Suhteelliseen tuottoon vaikuttivat eniten rahaston ylipainot Talenomissa ja Mustissa (ei merkittäviä uutisia kummassakaan). Eniten suhteellista tuottoa verottivat rahaston alipaino Vaisalassa ja ylipaino Terveystalossa (ei merkittäviä uutisia kummassakaan).

Toukokuussa myimme rahaston omistuksen Oriolassa.

Katsottaessa taaksepäin salkkumuutoksiin koronakevään aikana, maalis-toukokuussa avasimme kaksi uutta positioita ja myimme salkusta kaksi riviä tyhjäksi. Rahaston salkku rakennetaan yhtiölähtöisesti (bottom-up) siten että salkun tulisi olla resilientti riippumatta siitä mitä makrotasolla tapahtuu. Sijoituspäätökset uusiin positioihin (Raisio, Admicom) eivät myöskään tänä keväänä ole perustuneet ennusteeseen siitä minkälainen pandemian jälkeinen maailma on, vaan ennemminkin siihen että markkina avasi attraktiivisia ostotilaisuuksia osakkeissa jotka mielestämme ovat todennäköisesti hyviä sijoituksia.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 04.12.1992
Vertailuindeksi Carnegie Small CSX Return Finland
Tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia B, joille ei jaeta vuotuista tuottoa.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk