Evli Suomi Pienyhtiöt

Suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava osakerahasto

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
439,925 7,22 23,45 8,96 14,20 11,22

Riski

5/7

Morningstar

5/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa aktiivisesti hoidettuun ja hajautettuun pienten kotimaisten yhtiöiden osakesalkkuun
  • joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä saadakseen paremman tuoton pitkällä aikavälillä.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Evli Suomi Pienyhtiöt on aktiivinen kotimainen osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisten pienten ja keskisuurten julkisesti listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston tavoitteena on vertailuindeksin kokonaistuottoa parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Rahaston ylituoton pääasiallinen lähde on osakevalinta, joten jokaisella yksittäisellä positiolla on merkitystä rahaston tuotolle. Rahaston fokusoitunut salkku sisältää noin 25-30 osaketta.

 

 

Salkkua hoitaa

Janne Kujala

Janne Kujala

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää yli neljän vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston kaikki varat sijoitetaan pienten yhtiöiden osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, jolloin rahasto-osuuden arvo voi vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti. Sijoitusten hajautuksella pyritään pienentämään riskiä, minkä johdosta rahaston kokonaisriski on pienempi kuin sijoitettaessa yksittäisen yhtiön osakkeisiin.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Maaliskuun osakemarkkinapohjien jälkeen vallalla olleet trendit jatkoivat etenemistään maantiejyrän lailla elokuussa.

Arvostustasoista tai makrofundamenteista huolissaan olevien sijoittajien skeptisyys nousun kestävyydestä ei ollut minkäänlainen hidaste osakemarkkinoiden jatkaessa voimakasta nousuaan teknologia- ja kasvuosakkeiden vetämänä. USA:n S&P500 (+7,0 % elokuussa) ja Nasdaq (+ 9,6 %) saavuttivat uudet ennätystasot. Euroopan osakemarkkinat (Stoxx600, +2,9 %) - ei mikään varsinainen kasvun kehto - ei pysynyt USA:n osakemarkkinoiden vauhdissa. Suomalaisten pienten- ja keskisuurten yritysten osakkeiden kehitys taas oli enemmän linjassa jenkkiosakkeiden nousun kanssa elokuussa.

Rahasto tuotto elokuussa jäi hieman vertailuindeksin numeroista. Negatiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipainot Talenomissa (Q2 raportti ei tuonut tarpeeksi tukea osakkeelle heinäkuun nousun jälkeen) ja Kojamossa (hyvä Q2, mutta stabiliteetti ei ollut sijoittajien fokuksessa elokuussa). Positiivisimmin suhteelliseen tuottoon vaikuttivat rahaston ylipainot QT Groupissa ja Reveniossa (erittäin vahvat Q2 raportit molemmilta).

Rahaston salkussa ei tehty merkittäviä muutoksia elokuussa.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Suomalainen osakerahasto
Toiminta alkanut 04.12.1992
Vertailuindeksi Carnegie Small CSX Return Finland
Tuotonjako Rahastossa on vain kasvuosuuksia B, joille ei jaeta vuotuista tuottoa.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk